Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

O możliwości zastosowania dronów do akcji straży pożarnej – warsztaty w PNT UZ

12 lutego 2018 r.

 

Jutro, 13 lutego 2018 r., w godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o., ul. Nowy Kisielin przy ul. Syrkiewicza 6 odbędzie się pierwszy z czterech zaplanowanych warsztatów mających na celu przeprowadzenie analizy możliwości zastosowania dronów do akcji straży pożarnej na terenie przygranicznym i w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr.

 

Transgraniczne wykorzystanie bezzałogowych urządzeń latających (niem. GEvUFF) to projekt realizowany w ramach programu Interreg A przez Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus – Senftenberg, Katedrę Przemysłowej Technologii Informatycznej oraz Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Koordynatorem Projektu jest prof. Uwe Meinberg z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus – Senftenberg we współpracy z prof. Justyną Patalas-Maliszewską z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Partnerami projektu są Urząd Miasta Zielona Góra oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, którzy będą prowadzić działania w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” mające na celu przeprowadzenie analizy możliwości zastosowania dronów do akcji straży pożarnej. Straż pożarna posiada wiele możliwości technicznych pozwalających na szybkie i odpowiednie udzielenie pomocy. Zastosowanie w tym celu dronów stanowi dość nowe zagadnienie.Celem projektu przeprowadzanego z udziałem partnerów wewnętrznych i zewnętrznych jest określenie, gdzie oraz w jakich sytuacjach użycie dronów do akcji strażackich może stanowić pomocne uzupełnienie działań w Euroregionie Sprewy-Nysy-Bobru oraz na terenie przygranicznym.

W czasie czterech warsztatów (warsztat otwierający, warsztat poświęcony zagadnieniom prawnym, warsztat poświęcony technologii i warsztat podsumowujący) przewidziane są dyskusje z udziałem ekspertów na temat wymagań technicznych, kwestii prawnych i potencjalnych scenariuszy wykorzystania dronów.

 

 

 

 

Terminy pozostałych warsztatów:

 

Warsztat 2 - Prawo

Termin: 11.04.2018 10.00 – 14.00

Miejsce: Zielona Góra

 

Warsztat 3 - Technologia

Termin: 09.05.2018 10.00 – 14.00

Miejsce: Cottbus

 

Warsztat 4 - Zakończenie

Termin: 20.06.2018 10.00 – 14.00

Miejsce: Cottbus

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT