Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

O pracy więźniów poprzez partycypację społeczną dyskutowano na konferencji w Muzeum Etnograficznym w Ochli

 

 

22 maja 2018 r.

 

 

          W środę, 16 maja br.,  w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Praca więźniów poprzez partycypację społeczną".

           Od 2016 roku, tj. od kiedy realizowany jest rządowy program "Praca dla więźniów" wskaźnik zatrudnienia osadzonych osiągnął niespotykaną w historii wartość. O wielkości zjawiska w skali Polski mówił specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej mjr Filip Skubel, natomiast zagadnienie zatrudnienia osób osadzonych na przykładzie OISW w Poznaniu przedstawił płk Marceli Sauerman – Dyrektor OISW w Poznaniu. W dalszej kolejności wystąpili przedstawiciele kontrahentów zatrudniających osadzonych z Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, a także przedstawiciele świata nauki i praktycy związani z procesem resocjalizacji. W tym doktoranci pedagogiki z Koła Naukowego Doktorantów INKLUZJA oraz studenci z Koła Naukowego PRISON. Uwieńczeniem konferencji był również występ artystyczny studentki zarządzania na UZ - Mileny Drąg wraz z osadzonym z Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

             Wnioski uczestników konferencji są jednoznaczne: zatrudnienie osadzonych przynosi korzyści zarówno przedsiębiorcom jak i więźniom, a także zmniejsza koszty utrzymania osadzonych przez obywateli oraz umożliwia im spłatę wszelkich zobowiązań. To z kolei generuje niewymierne korzyści społeczne, ponieważ znacznie ułatwia powrót skazanych do społeczeństwa. Tym samym program "Praca dla więźniów"  uznać należy za skuteczny projekt, w który warto nadal inwestować.

          Konferencja została zorganizowana dzięki współpracy Aresztu Śledczego w Zielonej Górze i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Objęta została Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego.

 

 

 

                                                                                  kpt. Przemysław Kierzek

 

 

32659787_1950600198292389_5923089024527892480_n.jpg 32750579_1952469164772159_3366454164707082240_n.jpg 32765916_1952469204772155_2012006407955546112_n.jpg
fot. kpt. Przemysław Kierzek
32829729_1952470791438663_5204522106640924672_n.jpg 32832707_1952469148105494_6936219638686547968_n.jpg 32887321_1952469131438829_6118356714753359872_n.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT