Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obchody Międzynarodowego Dnia Studenta w Instytucie Psychologii UZ

19 listopada 2021 r.

 

IMG_3592k.jpg

Za zdjęciu, górny rząd: dr hab. Barbara Literska, prof. UZ ; dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ, dr Anna Góralewska-Słońska dolny rząd: dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, mgr Justyna Tymińska, dr Edyta Mianowska, mgr Sara Gałęzowska, dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ; fot. Piotr Przybylski

Obchody Międzynarodowego Dnia Studenta 17 listopada 2021 w Instytucie Psychologii miały szczególny charakter, bowiem tego dnia  odbyło się wyjątkowe dla społeczności akademickiej Instytutu Psychologii wydarzenie – wręczenie Nagrody i wyróżnień Dyrektora Instytutu Psychologii za najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2020/2021.


Uroczystość uświetnili swoją obecnością: reprezentująca Władze Uczelni, Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Barbara Literska, prof. UZ, reprezentujący Władze Dziekańskie, Pan Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ oraz Pani Prodziekan ds. Studenckich dr Edyta Mianowska jak również przedstawiciele szanownego grona promotorów Instytutu Psychologii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczystość miała charakter zamknięty.


Absolwentki, których prace zostały nagrodzone i wyróżnione podjęły interesujące tematy swoich rozważań naukowych, wykazały się wysokimi umiejętnościami i warsztatem pracy, czego efektem były arcyciekawe i inspirujące do dalszych dociekań badawczych prace dyplomowe. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że poziom prac był niebywale wysoki i wyrównany. Gratulujemy zdobywczyni Nagrody Pani mgr Justynie Tymińskiej oraz pozostałym laureatkom Pani mgr Justynie Baranowskiej, Pani mgr Sarze Gałęzowskiej oraz Pani mgr Joannie Szubert, życząc dalszej owocnej pracy zarówno naukowej, bo warto rozwijać posiadany przez Panie potencjał i talent. Życzymy także sukcesów i radości w wykonywaniu zawodu psychologa.

 

 

 Dyrekcja Instytutu  Psychologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrodę Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego za wyróżniającą się Pracę Dyplomową Absolwentów Kierunku Psychologia
w Instytucie Psychologii w roku akademickim 2020/2021 otrzymała:


mgr Justyna Tymińska za pracę na temat: RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA W ŻYCIU SEKSUALNYM KOBIET BĘDĄCYCH W PARACH JEDNO I DWUPŁCIOWYCH, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Alicji Kuczyńskiej, prof. UZ.

 

Prace wyróżnione:

mgr Justyna Baranowska - POCZUCIE WDZIĘCZNOŚCI, WARTOŚCI A SAMOOCENA KOBIET WE WCZESNEJ, ŚREDNIEJ I PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI, praca napisana pod kierunkiem dr Łukasza Budzicza;


mgr Sara Gałęzowska - WYBRANE PREDYKTORY NIEPRAWIDŁOWEGO ROZWOJU OSOBOWOŚCI U MŁODZIEŻY, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Iwony Grzegorzewskiej, prof. UZ;


mgr Joanna Szubert - CECHY OSOBOWOŚCI A WAHANIA DOŚWIADCZANYCH STANÓW praca napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Kolańskiej – Stronki
 

 

 

 

 

IMG_3567k.jpg IMG_3583k.jpg
1. Na zdjęciu od lewej: dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ - dziekan WNS, mgr Justyna Tymińska, dr hab. Barbara Literska, prof. UZ - prorektor ds. studenckich, dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ - dyrektor Instytut Psychologii; fot. Piotr Przybylski 2. Na zdjęciu od lewej: dr hab. Iwona Grzegorzewska - dyrektor Instytut Psychologii, mgr Sara Gałęzowska prof. UZ, dr hab. Barbara Literska, prof. UZ - prorektor ds. studenckich, dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ - dziekan WNS; fot. Piotr Przybylski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT