Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obopólna korzyść

podpisaniew umowy z wojskiem.jpg

Siedzą od lewej: prof. Tadeusz Kuczyński - rektor UZ i płk mgr inż. Mirosław Szwed - dowódca Pułku.

25 kwietnia 2017 r.

 

 

Dzisiaj, to jest 25 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a 4. Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym w Czerwieńsku. Uniwersytet reprezentował rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński, natomiast Pułk jego dowódca płk mgr inż. Mirosław Szwed.

 


Od pewnego czasu Uniwersytet Zielonogórski zawiera umowy o współpracy z instytucjami i służbami w regionie. Z jednej strony po to, by zaoferować im swoje możliwości badawczo-naukowe, z drugiej by pracownikom tych instytucji i służb umożliwić podniesienie kwalifikacji, a studentom UZ ułatwić podejmowanie staży i praktyk. Podpisujemy umowy o współpracy by pokazać, że jesteśmy przydatni dla regionu – powiedział rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński.

 

W przypadku 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku elementów wspólnych jest wcale niemało. Współpraca jednostki w sferze wysokich technologii z Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, w dziedzinie logistyki i bezpieczeństwa narodowego z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania oraz w sferze utworzenia centrum symulacji medycznych z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, to korzyści jakie może zyskać cały Pułk.

 

 

umowa z wojskiem.jpg

Po podpisaniu umowy.

Żołnierze zawodowi i podoficerowie mogą podnosić swoje kwalifikacje podejmując studia na UZ lub dokształcać się na studiach podyplomowych. Zależy nam na podwyższeniu wiedzy i umiejętności żołnierzy stacjonujących w naszym Pułku – powiedział jego dowódca płk Mirosław Szwed.

 


W jaki sposób zyska uczelnia? Naukowcy z wybranych dyscyplin nauki uzyskają dostęp do wysokich technologii i sprzętu informatycznego najwyżej generacji. Oczywiście do tych, które nie są objęte klauzulą tajności. Studenci zyskają możliwość odbywania praktyk i staży. Ponadto po ukończeniu studiów będą mogli podjąć pracę w wojsku. 

 

 

Fot. Kazimierz Adamczewski

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT