Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

OCEŃ BELFRA - XIII edycja akcji ewaluacji na UZ

8 lutego 2021 r.

 

Akcja Ewaluacja - 2021.jpg

 

Uczelniana Rada ds. Kształcenia i Parlament Studencki zapraszają
do udziału w konkursie

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA (XIII edycja)

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się XIII edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom w dniach 1 -14 marca 2021 r.


Biorąc udział w ocenie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej:
 

Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:
 

1) Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

    Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie;

    Wydział Artystyczny,

2) Wydział Nauk Biologicznych,

    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,

3) Wydział Mechaniczny

    Wydział Prawa i Administracji,

    Collegium Medicum,

    Wydział Humanistyczny

4) Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,

    Wydział Nauk Społecznych,

    Wydział Ekonomii i Zarządzania;

5) Wydział Fizyki i Astronomii[1].
 W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę. 

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.
 

Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wykorzystać token, który otrzyma na konto mailowe w pierwszej połowie lutego i wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

 

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!


Losowe tokeny wysłane są studentom na ich uczelniane adresy email w celu sprawnego przeprowadzenia ankiety. Po ich wysyłce nie ma możliwości powiązania wysłanego studentowi tokenu z jego danymi osobowymi. Ty samym gwarantujemy całkowitą anonimowość ankiety wypełnionej otrzymanym tokenem.


Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

 

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania publikowane są na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.


 

Zachęcamy do wzięcia udziału w ocenie!

 

 

[1] W przypadku wydziału określonego w grupie piątej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40% tokenów przydzielonych wydziałowi.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT