Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przymusowe poszukiwanie i odebranie dowodów w procesie karnym a tajemnica dziennikarska - otwarte seminarium na UZ

25 lutego 2019 r.

logo WPA.jpg

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na wykład „Ochrona praw człowieka w procesie karnym”, który odbędzie się we wtorek,  5 marca br. o godz. 14.30 w sali 104 w siedzibie Wydziału  (pl. Słowiański 9). Wygłosi go dr hab. Radosław Koper, prof. Uniwersytetu Śląskiego.
 

Dzień wcześniej, 4 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w s. 203  rozpocznie się seminarium poświęcone problematyce gromadzenia dowodów w procesie karnym. Referat pt. Przymusowe poszukiwanie i odebranie dowodów w procesie karnym a tajemnica dziennikarska wygłosi również  prof. R. Koper.


Po wystąpieniu referenta przewidziana jest dyskusja z udziałem uczestników spotkania.


Zaproszenie kierowane jest do osób zainteresowanych tematyką - adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów i dziennikarzy, a w szczególności redaktorów naczelnych i szefów redakcji.

 

Dr hab. Radosław Koper – profesor Uniwersytetu Śląskiego, pracownik Katedry Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Jest specjalistą w zakresie procesu karnego i prawa prasowego. Autor kilkudziesięciu prac o charakterze naukowym i dydaktycznym. W swoich publikacjach omawia m.in. zagadnienia dotyczące ochrony praw człowieka w procesie karnym, konsensualnych metod rozstrzygania sporów prawnokarnych, dowodów w postępowaniu karnym oraz prawnych uwarunkowań funkcjonowania mediów. Najważniejsze opracowania w zbiorze publikacji to posiadająca charakter interdyscyplinarny monografia Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym (Warszawa 2010) oraz książka Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym (Warszawa 2015). 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT