Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Od dziś Uniwersytet Zielonogórski ma Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

1 września 2017 r.

 

 

Od dziś, to jest 1 września 2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie stała się oficjalnie Zamiejscowym Wydziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziekanem Wydziału i pełnomocnikiem rektora d/s integracji jest prof. dr hab. inż. Marian Miłek, a prodziekanem i pełnomocnikiem rektora d/s jakości kształcenia został dr inż. Stanisław Pryputniewicz.

 

Niemal wszyscy pracownicy PWSZ pozostają na dotychczasowych miejscach pracy i swoje zadania będą wykonywać w Sulechowie (zmiana może dotyczyć jednostkowych przypadków). Natomiast studenci automatycznie stają się studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwenci PWSZ, którzy będą bronić swych prac dyplomowych po 1 września br. otrzymają już dyplomy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie (http://www.wzs.uz.zgora.pl) oferuje studia wyłącznie I stopnia, w trybie studiów stacjonarnych bądź niestacjonarnych na 6. kierunkach. Są to:


•    administracja


•    energetyka – studia inż.


•    gospodarka i rozwój zrównoważony


•    ogrodnictwo – studia inż.


•    technologia żywności i żywienie –studia inż.


•    turystyka


•    żywienie człowieka i dietoterapia – studia inż.

 

Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się nie tylko o Wydział Zamiejscowy w Sulechowie, ale również o Centrum Energetyki Odnawialnej CEO oraz o Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych sp. z o.o. (LOIiWA).


Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO)  http://www.centrumenergetyki.com.pl w Sulechowie powstało by służyć naukowcom, w celu opracowywania nowych technologii energetycznych, ale również po to, by wspierać przygotowanie kompetentnej kadry inżynierskiej na potrzeby przedsiębiorstw projektujących, wytwarzających i wdrażających urządzenia odnawialnych źródeł energii.

 

 

Misją Lubuskiego  Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych sp. z o.o. (LOIiWA) w Sulechowie http://www.loiiwa.com.pl  jest działalność badawczo-rozwojowo-wdrożeniowa (B+R+W) dla sektora rolno-spożywczego. Ośrodek działa jako centrum innowacji oraz transferu wiedzy do gospodarki dla szkółkarstwa, ogrodnictwa i przetwórstwa spożywczego. Rozwiązuje problemy technologiczne producentów żywności, kompleksowo wykonuje badania i próby technologiczne oraz analizy laboratoryjne żywności.
 


Szczegółowe informacje zarówno o Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie, jak i obu ośrodkach znajdują się na ich stronach internetowych. Dla zachęty, by na nie zajrzeć, poniżej prezentujemy kilka zdjęć.

 

 

PWSZ 3.jpg Biblioteka Sulechów.jpg PWSZ 8.jpg
Główny budynek WZS. Biblioteka. Podczas zajęć.
CEO.jpg CEO2.JPG szkółka 1.jpg
CEO. CEO. LOIiWA.
Serowarnia.jpg pieczenie chleba.jpg Winiarnia-2.jpg
Serowarnia. Pieczenie chleba. Winiarnia.

 

Fot. Archiwum PWSZ, archiwum CEO, Maja Adamska. Anna Szefner.

 


Serdecznie witamy w naszym gronie pracowników naukowych i  administracyjnych oraz studentów z Sulechowa.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT