Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił konkurs na najlepszą pracę twórczą, której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej

 

 

22 lutego 2019 r.

 

PAN-logotyp-kwadrat.jpg

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu ogłosił  VII edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2018 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.


Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

- nauki humanistyczne i społeczne,

- nauki biologiczne i rolnicze,

- nauki ścisłe i nauki o Ziemi,

- nauki techniczne,

- nauki medyczne.


Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci nagród pieniężnych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu, 5 czerwca 2019 r.

 

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres  kamila.sobkowska@pan.pl ) w terminie  do 10 marca 2019 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału ( http://www.pan.poznan.pl/ ).


Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów. 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT