Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Odsłonięcie tablicy znamionowej pochodzącej z Dębu Theodor Schube w Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym

 

25 maja 2021 r.

OB1.jpg

Uroczystość odsłonięcia tablicy znamionowej pochodzącej z Dębu Theodor Schube czyli Dębu Napoleon, fot. Daria Legieta; Od lewej: Marianna Maćkowiak, z-ca dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, prof. Leszek Jerzak – dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UZ, Radosław Skrobania - kierownik Ogrodu Botanicznego, Maciej Taborski, nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok, Rafał Bukowski - dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, prof. Wojciech Strzyżewski – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dariusz Miernik, zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Wczoraj w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odsłonięta została tablica znamionowa pochodzącej z Dębu Theodor Schube czyli Dębu Napoleon, który został barbarzyńsko podpalony i unicestwiony w 2010 roku. Był to najgrubszy polski dąb szypułkowy, a rósł w podzielonogórskiej gminie Zabór. Tablica została umieszczona w Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym dla upamiętnienia tego niezwykłego pomnika przyrody. Wyeksponowana została tuż przy klonie Dębu Napoleon. Została przed 20 laty odnaleziona w ziemi... przy dębie. Oryginalną tablicę otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Przytok.

W uroczystości uczestniczyli: rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Leszek Jerzak, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (administrator terenu) - Rafał Bukowski oraz zastępca dyr. ZGM - Marianna Maćkowiak, kierownik administracyjny Ogrodu Botanicznego UZ - Radosław Skrobania, dr Sebastian Pilichowski - przewodnik po Ogrodzie, zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej - Dariusz Miernik, nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok –  mgr inż. Maciej Taborski. 
 

 

OB3.jpg OB2.jpg OB4.jpg
1. od lewej: prof. Wojciech Strzyżewski - rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dariusz Miernik - zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej; fot. D. Legieta 2. dr Sebastian Pilichowski - przewodnik po Ogrodzie Botanicznym; fot. D. Legieta 3. od lewej: prof. Leszek Jerzak - dyrektor Instytut Nauk Biologicznych UZ, prof. Wojciech Strzyżewski - rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego; fot. D. Legieta
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT