Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ogólnopolska konferencja dziekanów Wydziałów Artystycznych i Pedagogiczno-Artystycznych podległych MNiSW.

plakat wa WŁAŚCIWY.jpg

12 października 2017 r.

 

 

W dniach 17 i 18 października br. na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się ogólnopolska konferencja dziekanów Wydziałów Artystycznych i Pedagogiczno-Artystycznych podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukonstytuowała się ona (konferencja) 28 października 2014 r. podczas drugiego spotkania przedstawicieli akademickiego środowiska naukowo-artystycznego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie. Określono trzy podstawowe cele konferencji:

 


1.    Współpraca i dialog między tworzącymi ją jednostkami, podejmowanie wspólnych projektów, konfrontacja artystyczna i wskazanie różnorodności obszarów, w jakich działają;


2.    Wypracowanie wspólnego stanowiska przedstawicieli środowiska artystycznego w sprawie poprawy bieżącej sytuacji wydziałów artystycznych oraz podjęcie działań na rzecz rozwoju kierunków artystycznych podległych MNiSW w stronę systematycznego i zrównoważonego rozwoju kultury w polskich ośrodkach akademickich;


3.    Wpływ na zmiany w obszarze edukacji plastycznej i muzycznej na poziomie szkolnictwa podstawowego i średniego, polegające przede wszystkim na zwiększeniu wagi przedmiotów artystycznych w programie kształcenia.

 

 


W skład konferencji wchodzą dziekani następujących wydziałów:

 

1.    Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego;


2.    Wydział Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;


3.    Wydział Sztuki i Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego;


4.    Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie;


5.    Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;


6.    Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu;


7.    Wydział Artystyczny Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;


8.    Wydział Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy;


9.    Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;


10.    Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM w Poznaniu;


11.    Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu;


12.    Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach;


13.    Wydział Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;


14.    Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej;


15.    Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej;


16.    Instytut Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

 

Konferencji przewodniczy dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP -  dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 


Od 2014 r. odbyło się siedem spotkań konferencji (w cyklu półrocznym). Gospodarzem kolejnego – ósmego spotkania jest Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 


Program konferencji  - oprócz obrad i dyskusji związanych z tematyką spotkania – poszerzają:


•    wykłady pracowników naukowych Wydziału Artystycznego - prof. Andrzeja Tuchowskiego zatytułowany „Nacjonalizm a muzyka okresu międzywojennego” oraz  dr. Artura PastuszkaPolityczna moc sztuki”.


•    wystawy i koncert, które odbędą się we wtorek, 17 października 2017 r., o godz. 18.00 w Centrum Nauki Keplera, Planetarium Wenus, a o godz. 18.30 w  BWA w Zielonej Górze. Będzie to (w pierwszym przypadku) wernisaż wystawy pracy dyplomowej studentki Instytutu Sztuk Wizualnych Barbary Rządzkiej zatytułowana  „Otoczenie”. W drugim przypadku wernisaż wystawy TAKAKARMA.SHOTY 2 oraz  koncert pracowników Instytutu Muzyki: dr Katarzyny Kwiecień-Długosz  zatytułowany „Paplanina”, oraz dr. Artura Majewskiego „Unimaginable Game”.

 


 
Poniżej prezentujemy szczegółowy program konferencji :

 

 

logo ISW_czarne_druk.jpg logo IM_czarne_druk.jpg logo BWA ZG właściwe.jpg planetarium wenus_biale tlo.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT