Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ograniczony wstęp do budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego

16 marca 2020 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

Wszystkie budynki Uniwersytetu Zielonogórskiego zostały zamknięte. Wstęp mają tylko osoby w nich pracujące. Zmianie ulega także tryb pracy jednostek administracyjnych uczelni.


W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu procedura obiegu dokumentów przybiera następujące formy:


- dokumenty adresowane do wszystkich działów w pionach podległych Rektorowi, Prorektorom i Kanclerzowi należy przesyłać w formie elektronicznej (skan);
 

- dokumenty wymagające podpisów osób funkcyjnych należy składać na portierni przy ul. Licealnej 9;
 

- wnioski o stypendia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru;
 

- podania studentów do dziekana wynikające z toku studiów (powtarzania, urlopy, IOS) należy przesyłać w postaci skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (dokumenty

   w oryginale potwierdzające sytuację studenta za pośrednictwem Poczty Polskiej);
 

- pozostałe sprawy pracownicze i studenckie załatwiane będą telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 

We wszystkich pionach i jednostkach organizacyjnych maksymalna liczba pracowników wykonuje pracę w trybie zdalnym.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT