Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Olimpiada Wiedzy Technicznej na UZ

2 stycznia 2019 r.

 

8 stycznia 2020 r. (środa), w sali 115 w siedzibie Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 2 (bud. A-2) odbędzie się etap okręgowy 46. Olimpiady Wiedzy Technicznej. Weźmie w niej udział 32 uczniów z 4 szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego: II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Żar i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli.

 

 

 

Program:

8:50 - 9:00 - zbiórka uczestników 46. OWT (bud. A-2, s. 115)

 

9:00 - 9:20 - powitanie - przewodniczący Lubuskiego Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Technicznej dr hab. inż. Andrzej Pieczyński prof. UZ,

- wystąpienia przedstawicieli firm (Ekoenergetyka, LUG)

 

9:20 – 11:00 - zwiedzanie wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Wydział Mechaniczny: Laboratorium biomateriałów i nanotechnologii - Prezentacja drukarki 3D


Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: Laboratorium Instytutu Budownictwa Mechanika doświadczalna - pokaz na maszynie wytrzymałościowej Instron oraz co to jest elastooptyka?


Wydział Informatyki, Automatyki i Elektrotechniki: Laboratorium technik audiowizualnych Projekt aplikacji AR na platformie Android w 20 minut, w ramach zajęć z wykorzystaniem silnika gier Unity oraz biblioteki Vuforia zaprezentowane zostaną procesy tworzenia aplikacji w rozszerzonej rzeczywistości na platformie mobilnej Android i tworzenia wirtualnej sceny oraz generowania znaczników pozwalających na łączenie świata rzeczywistego z wygenerowana wizualizacją.

 

11:00   -    Rejestracja uczestników XLVI OWT

Grupa mechaniczno-budowlana (budynek A-2, sala 115)

Grupa elektryczno-elektroniczna (budynek A-2, sala 115.

11:15   -  Rozpoczęcie 46. Olimpiady Wiedzy Technicznej - zawody okręgowe

15:15     -    Zakończenie olimpiady

 

 

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozgrywaną w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.


Cele jakie postawiono przed Olimpiadą od początku pozostały niezmienne. Są nimi:

- budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,

- rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,

- lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,

- rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,

- wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,

- rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,

- stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,

- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Kandydat do Olimpiady, interesujący się szczególnie określoną dziedziną techniki, musi posiadać wiadomości wykraczające poza program szkolny.

 

Etap centralny odbędzie się 18 kwietnia 2020 r.

 

Zawody prowadzone są według Regulaminu Zawodów XLVI OWT dostarczonych szkołom na etapie zawodów I stopnia (szkolnym). Zawodnicy rozwiązują (do wyboru) 2 spośród 3 zadań tematycznych oraz zadanie z zastosowaniem informatyki w technice lub optymalizacyjne. Maksymalna łączna punktacja to 100 punktów: zadanie informatyczne lub optymalizacyjne 30 punktów maksymalnie. (czas na rozwiązanie 1,5 godz.), dwa zadania tematyczne 35 punktów maksymalnie za każde (czas na rozwiązanie dwóch zadań 2,5 godz.)- zawodnicy mają do wyboru dwa z trzech zadań.

Podczas zawodów można korzystać: z tablic, kalkulatorów i innych źródeł tematycznych, natomiast obowiązuje zakaz korzystania z: komputerów i telefonów komórkowych lub innych urządzeń multimedialnych mogących mieć bezpośrednie połączenie z Internetem.

Wszelkich informacji oraz interpretacji regulaminu podczas zawodów udzielają członkowie komisji.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem zawodów 8 stycznia 2020 r. pełnić będzie komisja w składzie trzech przedstawicieli Lubuskiego Okręgowego Komitetu OWT oraz dwóch przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

 

owt.jpg NOT.jpg logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT