Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Olimpizm dla edukacji i rozwijania wartości

23 listopada 2017 r.

 

 

W dniach od 4 do 10 listopada 2017 roku w Druskiennikach na Litwie odbył się międzynarodowy kurs szkoleniowy "Olimpizm dla edukacji/rozwijania wartości”. Jego organizatorem był Litewski Narodowy Komitet Olimpijski (http://www.ltok.lt). Uczestniczyło w nim ponad 30 osób z 9. krajów europejskich - Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii i Włoch.

 


Polskę reprezentowała czteroosobowa grupa, w tym doktorantka Uniwersytetu Zielonogórskiego Paulina Korzeniewska-Nowakowska z Instytutu Neofilologii, wraz z dr Katarzyną Płoszaj (AWF Warszawa), dr. Wiesławem Firkiem (przewodniczący Koła Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej) oraz dr Agatą Glapą (AWF Poznań). Czteroosobowa reprezentacja Polski to również członkowie Koła Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej.

 


Olimpizm i edukacja nieformalna, poznanie programu edukacji wartości olimpijskich (OVEP 2.0), działania w oparciu o OVEP 2.0, projektowanie warsztatów i wdrażanie ich w jednej z litewskich szkół z uczniami w wieku 15-16 lat, to były główne elementy kursu.

 


Rozpoczął się on od zaprezentowania programów, publikacji oraz wymiany doświadczeń uczestników, dotyczących realizacji działań w dziedzinie edukacji olimpijskiej oraz olimpizmu. Uczestnikami szkolenia byli dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele nauczania przedszkolnego, nauczyciele i profesorowie akademiccy oraz doktoranci. Podczas kursu przedstawiciele różnych narodowości dzielili się swoimi wyjątkowymi doświadczeniami, dzięki czemu wzbogacili oraz znacznie poszerzyli treść szkolenia.

 


Szkolenie zostało  oparte na edukacji nieformalnej i wartościach olimpijskich. Jego istotą było przekazywanie powyższych treści wykorzystując do tego sport i aktywność fizyczną. Na koniec kursu jego uczestnicy mieli szansę, aby zdobytą wiedzę zastosować w praktyce w litewskim gimnazjum Alytus Adolfo Ramanausko.

 

 

Zdjęcia: Vytautas Dranginis

Druskienniki Vita.jpg Druskienniki gry.jpg
Uczestników kursu przywitała Vita Balsyte, dyrektor edukacji olimpijskiej w Litewskim Komitecie Olimpijskim. W trakcie zajęć w litewskim gimnazjum.
Druskienniki Paulina.jpg Druskienniki finał.jpg
Paulina Korzeniewska-Nowakowska podczas swojej prezentacji. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z kursu.
Paulina Korzeniewska wlaściwa.jpg

 

 

Przypomnijmy, że Paulina Korzeniewska-Nowakowska jest zdobywczynią tegorocznego 23. Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za najlepszą literacką książkę w regionie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 23 lutego br. w Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus w Zielonej Górze. Jej tomik poezji ,,Pogodna biel dobrego samopoczucia’’, został wydany przez Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2016. Poetka jest studentką V roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim w dyscyplinie literaturoznawstwo. W Instytucie Neofilologii UZ, pod kierunkiem dr hab. Dirka Vanderbeke, prof. UZ,  przygotowuje pracę doktorską  o poezji Anne Sexton.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT