Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Opening Science to Meet Future Challenges


Centrum Otwartej Nauki ICM UW organizuje międzynarodową konferencję “Opening Science to Meet Future Challenges”, która odbędzie się 11 marca 2014 roku w Warszawie.

Otwarte modele komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy są coraz powszechniejsze. Dotyczy to zarówno otwartego dostępu do treści naukowych, jaki i danych badawczych. Skuteczne wdrożenie otwartych rozwiązań wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego aspekty infrastrukturalne, ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne. Kwestia otwartości w nauce powinna stać się przedmiotem pogłębionej debaty, uwzględniającej stanowiska i interesy wszystkich zainteresowanych stron. Celem konferencji „Opening Science to Meet Future Challenges” jest zainicjowanie takiej debaty.
 

Udział w konferencji potwierdzili znani w międzynarodowym środowisku akademickim eksperci zajmujący się tematyką komunikacji naukowej i otwartego dostępu: prof. Nicholas Canny, przewodniczący grupy roboczej zajmującej się otwartym dostępem w ramach European Research Council, prof. Stevan Harnad, Canada Research Chair in Cognitive Science, Universite du Quebec a Montreal oraz Cameron Neylon, Advocacy Director Public Library of Open Science.


Konferencja została objęta honorowym patronatem prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego, prof. Wiesława Banysia, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkoł Polskich oraz prof. Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk.


Organizatorem wydarzenia jest Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
 

Propozycje wystąpień dotyczących rożnych aspektow otwartości w nauce można zgłaszać do 7 lutego 2014 r. na adres: conference@ceon.pl.
Na stronie:: konferencji dostępne są dodatkowe szczegoły dotyczące zgłaszanych abstraktow oraz wystąpień.
 

Udział w konferencji jest bezpłatny, a rejestracja, która trwa do 15 lutego br. dostępna jest przez stronę::
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT