Opening Science to Meet Future Challenges


Centrum Otwartej Nauki ICM UW organizuje międzynarodową konferencję “Opening Science to Meet Future Challenges”, która odbędzie się 11 marca 2014 roku w Warszawie.

Otwarte modele komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy są coraz powszechniejsze. Dotyczy to zarówno otwartego dostępu do treści naukowych, jaki i danych badawczych. Skuteczne wdrożenie otwartych rozwiązań wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego aspekty infrastrukturalne, ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne. Kwestia otwartości w nauce powinna stać się przedmiotem pogłębionej debaty, uwzględniającej stanowiska i interesy wszystkich zainteresowanych stron. Celem konferencji „Opening Science to Meet Future Challenges” jest zainicjowanie takiej debaty.
 

Udział w konferencji potwierdzili znani w międzynarodowym środowisku akademickim eksperci zajmujący się tematyką komunikacji naukowej i otwartego dostępu: prof. Nicholas Canny, przewodniczący grupy roboczej zajmującej się otwartym dostępem w ramach European Research Council, prof. Stevan Harnad, Canada Research Chair in Cognitive Science, Universite du Quebec a Montreal oraz Cameron Neylon, Advocacy Director Public Library of Open Science.


Konferencja została objęta honorowym patronatem prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego, prof. Wiesława Banysia, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkoł Polskich oraz prof. Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk.


Organizatorem wydarzenia jest Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
 

Propozycje wystąpień dotyczących rożnych aspektow otwartości w nauce można zgłaszać do 7 lutego 2014 r. na adres: conference@ceon.pl.
Na stronie:: konferencji dostępne są dodatkowe szczegoły dotyczące zgłaszanych abstraktow oraz wystąpień.
 

Udział w konferencji jest bezpłatny, a rejestracja, która trwa do 15 lutego br. dostępna jest przez stronę::
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT