Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Otwarcie Ośrodka Nauk Medycznych w Zielonej Górze

5 października 2015 r.

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim  tym roku akademickim rozpoczęto kształcenie przyszłych lekarzy. Na przyjęcie studentów przygotował się także zielonogórski szpital. Tu przyszli medycy korzystać będą m.in. z nowo powstałego Ośrodka Nauk Medycznych Podstawowych i zmodernizowanego Zakładu Patomorfologii.

Na terenie zielonogórskiego Szpitala – w miejscu dawnego Zakładu Patomorfologii – powstał nowy budynek, który służyć ma przede wszystkim studentom kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W jednej z części budynku będzie się mieścić Ośrodek Nauk Medycznych Podstawowych. Tu odbywać się będą m.in. zajęcia z anatomii prawidłowej i histologii. W gmachu przygotowane są już sale wykładowe wyposażone w niezbędny sprzęt: stoły do nauki anatomii, zbiorniki formalinowe, specjalne lodówki, czy mikroskopy z niezbędnym sprzętem komputerowym. Dodatkowo studenci będą mieli do swojej dyspozycji szatnię i zaplecze socjalne. Druga część budynku to zmodernizowany Zakład Patomorfologii. To tu trafiają do zbadania wszelkie wycinki, pobrane wymazy od pacjentów, czy cytologie. Jednym z elementów pracy Zakładu jest też przeprowadzanie sekcji zwłok. Zajęcia w tym zakresie będą się odbywać w kolejnych latach kształcenia studentów. Zakład także zyskał nowe wyposażenie. Ponadto w ramach inwestycji przeprowadzono modernizację zakładu diagnostyki laboratoryjnej i pracowni badań mikrobiologicznych. Koszt przystosowania Szpitala do potrzeb kierunku lekarskiego to ok. 23 mln zł, z czego większość pochodzi ze środków unijnych.

 

 

Kasia Lasinska otwiera.jpg
fot. lubuskie.pl

 

Samorząd Województwa Lubuskiego wsparł także uczelnię w przygotowaniach do uruchomienia kształcenia. Marszałek Elżbieta Anna Polak i Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński podpisali umowę na 2 mln zł na dofinansowanie kształcenia na kierunku lekarskim. - To środki na wynagrodzenia dla kadry i wyposażenie sal dydaktycznych. W przyszłorocznym budżecie będą to 4 mln zł. – wyjaśniła marszałek, - Zarząd województwa rozpatrzył także wniosek uczelni i postanowił przyznać dodatkowo 350 tys. zł na wyposażenie dziekanatu. Ten budynek już wcześniej postanowiliśmy przekazać uczelni w trwały zarząd – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.


Budynek Ośrodka Medycznych Nauk Podstawowych jest trzykondygnacyjny: parter, I piętro oraz II piętro; budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – posiada windę osobową oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa Ośrodka Medycznych Nauk Podstawowych wynosi: 1134,99 m2


W budynku Ośrodka Medycznych Nauk Podstawowych znajdują się następujące pomieszczenia oraz zespoły pomieszczeń:


Parter:

sala ćwiczeniowo-sekcyjna – 84,69 m2 z zapleczem
sala preparacyjna – 19,25 m2
chłodnia z basenami formalinowymi - 33,17 m2
śluzy, szatnie techników czyste i brudne, pomieszczenia socjalne, węzły sanitarne, magazyny w tym magazyn na odpady, zmywalnia - mycie wózków, pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia techniczne.


I piętro:

sala mikroskopowa – 76,25 m2 z zapleczem,
sala seminaryjno – ćwiczeniowa – 75,54 m2 z zapleczem,
pomieszczenie socjalne studentów, szatnie,
serwerownia, węzły sanitarne, magazyny, pomieszczenia porządkowe,


II piętro zaprojektowane jest dla części administracyjnej Ośrodka (gabinet Dyrektora oraz pokoje nauczycieli akademickich).

Budynek Zakładu Patomorfologii jest dwukondygnacyjny: parter, I piętro; budynek przystosowany jest również dla osób niepełnosprawnych – posiada windę osobową oraz toalety dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji. Powierzchnia użytkowa Zakładu Patomorfologii po przebudowie wynosi: 740,40 m2


W budynku Zakładu Patomorfologii znajdują się następujące pomieszczenia oraz zespoły pomieszczeń:


Parter jest zaprojektowany dla Działu badań autopsyjnych (Dział Sekcyjny Zakładu Patomorfologii) gdzie znajdują się następujące pomieszczenia:

sala sekcyjna z dwoma stołami - 43,00 m2 z zapleczem szatniowym czystym i brudnym oraz węzłem sanitarnym,
chłodnia 24 stanowiskowa - 42,90 m2,
pomieszczenie przygotowania oraz wydawania zwłok,
zespół pomieszczeń składający się z pokoju pożegnań, poczekalni oraz węzła sanitarnego połączonych z kancelarią i wydzielony niezależnym wejściem,
archiwum kasetek (bloczków parafinowych) oraz preparatów mikroskopowych (szkiełek), śluzy, szatnie techników czyste i brudne, pomieszczenia socjalne, węzły sanitarne,  magazyny w tym magazyn na odpady, zmywalnia - mycie wózków, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenia techniczne, serwerownia.


I piętro jest zaprojektowane dla części laboratoryjnej i administracyjnej Zakładu Patomorfologii. Znajdują się tam następujące pomieszczenia:

sekretariat oraz gabinet kierownika Zakładu,
pracownie mikroskopowe dla pracy lekarzy,
pomieszczenie przyjmowania materiałów do badań, pomieszczenie barwienia,
pracownia krojenia kostek, pracownie immunohistochemiczne, pracownia histochemiczna, pracownia cytologiczna,
magazyn przechowywania pobranych tkanek, pomieszczenie segregacji szkiełek, zmywalnia, magazyn odczynników,
szatnie czyste i brudne, pomieszczenie socjalne, węzły sanitarne, magazyny, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenia techniczne.

 

Źródło: lubuskie.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT