Otwarto czwarty konkurs na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

24 lutego 2021 r. 

Centrum kw 1..jpg

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka zaprasza doświadczonych naukowców do udziału w czwartym konkursie Dioscuri. Planowane jest utworzenie do trzech Centrów Dioscuri. Do tej pory swoją działalność rozpoczęło już 5 Centrów.


Wychodząc poza ramy pojedynczego projektu naukowego, Centrum Dioscuri opiera się głównie na osobie badacza będącego Liderem Centrum Dioscuri. Laureatem konkursu na Centrum Dioscuri może zostać wybitny uczony lub wybitna uczona, którzy posiadają kompetencje do utworzenia i prowadzenia renomowanej i rozpoznawalnej międzynarodowo grupy badawczej. Centrum Dioscuri otrzyma środki w wysokości 300 000 euro rocznie przez pierwsze pięć lat działalności oraz kolejne pięć lat pozytywnej ewaluacji.  

 

Centrum Dioscuri może być utworzone w polskim uniwersytecie lub innej polskiej jednostce badawczej, określonej w konkursie, która ma możliwości wsparcia Centrum poprzez odpowiednie zaplecze, aparaturę naukową, dodatkowe środki finansowe i długofalową perspektywę dla Lidera Centrum. Ponadto działalności Centrum Dioscuri będzie towarzyszyć niemiecki partner naukowy i międzynarodowy Naukowy Komitet Doradczy. 

 

Program Dioscuri ma na celu wzmocnienie regionu Europy Centralnej i Wschodniej w obszarze doskonałości naukowej, a Polska jest pierwszym krajem, w którym Centra Dioscuri powstają sukcesywnie od kilku lat. W przyszłości program będzie rozszerzany również na inne wybrane kraje regionu. Tworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri możliwe jest dzięki zrównoważonym wkładom finansowym po stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Polsce oraz Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań w Niemczech. 

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 czerwca 2021 r., a szczegóły czwartego konkursu na Centra Dioscuri można znaleźć pod linkiem: https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri4/call-announcement

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT