Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pamięć – tożsamość – świadomość. W meandrach polskiej niepodległości: 1918-2018 – konferencja naukowa na UZ

 

 

4 grudnia 2018 r.

OKN-PTS.jpg

Instytut Politologii wraz z Instytutem  Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Zielona Góra i Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu zapraszają do udziału  w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pamięć  –tożsamość – świadomość. W meandrach polskiej niepodległości: 1918-2018.


Konferencja odbędzie się w dniach  6-7 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim w  bud. Rektoratu, przy ul. Licealnej 9.

 

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli  nauk  politycznych,  społecznych i humanistycznych. Dotyczy ono  szeroko  pojętej  problematyki  pamięci  historycznej, poruszając jednocześnie kwestię przemian zachodzących w ramach państwa oraz społeczeństwa polskiego w okresie od odzyskania niepodległości w roku 1918 po czasy współczesne. Obejmuje w związku z tym rozlegle spektrum zagadnień oddziałujących na kształt tożsamości narodowej i politycznej, świadomości społecznej, a także postrzegania swego miejsca w świecie. Temat zainteresować może zarówno badaczy, jak i praktyków życia politycznego. Problematyka konferencji ściśle wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Odnosi się nie tylko do upamiętniania tego wydarzenia, lecz również do kwestii związanych z istnieniem państwa polskiego, już jako podmiotu funkcjonującego na  arenie  międzynarodowej.  W centralnym  punkcie  podjętej tematyki znajdują się zagadnienia  związane  z  pamięcią – zarówno  z  perspektywy  całej zbiorowości, jak i społeczności lokalnych oraz wąskich wspólnot dzielących podobne losy. Istotne  dla  omówienia poruszonych kwestii są nie  tylko działania  podejmowane  w sferze pamięci  przez  instytucje  państwowe,  ale i inicjatywy regionalne   czy indywidualne.

 

Szczegóły na stronie::

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT