Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

PARADOKSY NASZEJ WOLNOŚCI Społeczeństwo polskie 25 lat po Czerwcu ‘89

26.05.2014 r.

 

Instytut Socjologii UZ oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Oddział Zielonogórski) zapraszają na konferencję naukową „Paradoksy naszej wolności” – Społeczeństwo polskie 25 lat po Czerwcu’89. Konferencja odbywa się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Rektora UZ prof. Tadeusza Kuczyńskiego

 

 

PARADOKSY NASZEJ WOLNOŚCI

Społeczeństwo polskie 25 lat po Czerwcu ‘89

Zielona Góra 3-4 czerwca 2014

 

 

PROGRAM

 

Dzień I. 3.06.2014  Biblioteka UZ

10:00  Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników i gości.

 

Sesja I.  POLSKA  NA DRODZE DO DEMOKRACJI I GOSPODARKI RYNKOWEJ

 

Prof. dr hab. Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski)

Dylematy i pułapki polskiej transformacji.

 

Dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ

Polska demokracja: rzeczywistość czy złudzenie?

 

Prof. dr hab. Mirosław Chałubiński (UZ)

Komunizm a postkomunistyczna transformacja w Polsce

 

Dyskusja

12:00 -12:30 przerwa

 

Dr hab. Krzysztof Jasiecki, prof. IFiS PAN   

Kapitalizm po polsku

 

Dr hab. Jerzy Leszkowicz – Baczyński, prof. UZ

Niedokończona transformacja. Próba bilansu przemian.

 

Dyskusja

14:00 przerwa

14:30. Sesja II. PRZEMIANY WARTOŚCI I POSTAW POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

 

Ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. USz

Nieszczęsny dar. Kościół wobec faktu odzyskania wolności.

 

Dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ   

Pokoleniowy wymiar przemian systemowych.

 

Prof. dr hab. Marta Zahorska 

Od społecznej solidarności do liberalizmu i z powrotem.

 

Dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ

Spor o efekty zmian w systemie oświaty i szkolnictwie wyższym.

 

Dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ

Nasze kapitały społeczne. Deficyty i osobliwości.

 

Dyskusja

17:30 Zakończenie I dnia obrad.

 

18:30  „Socjobranie”  - tradycyjne spotkanie pracowników, studentów, absolwentów i gości Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. (Klub Wyspa)

 

Dzień II. 4.06.2014 sala konferencyjna Biblioteki UZ

 

10:00.  Debata panelowa:  ILE MAMY WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI?

                                           Władza – samorząd – obywatele.

 

Moderator – red. Konrad Stanglewicz (Radio Zachód)

Wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch
Prof. dr hab. Czesław Osękowski (UZ)

Ks. dr hab. Paweł Prüfer, prof. PWSZ Gorzów
Maciej Jankowski (NSZZ Solidarność – Region Lubuski)


Piotr Maksymczak (Stowarzyszenie Dialog – Współpraca – Rozwój)
dr Lech Szczegóła (UZ)

 

Dyskusja

13:30 Zakończenie obrad

 

Motto obrad  stanowią fragmenty programu wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” z roku 1989.

 

(…) Naszym celem jest suwerenność narodu i niepodległość kraju, naprawa Rzeczypospolitej. Chcemy dążyć do tego celu, stosując metody legalnej działalności, parlamentarnej walki politycznej (…)

(…) Będziemy chronić i rozwijać obywatelskie prawo do stowarzyszania się i prowadzenia działalności publicznej (…)

(…) Będziemy działać na rzecz wytworzenia nowego ładu gospodarczego, którego podstawą będzie rynek i działające w warunkach rynkowych samodzielne przedsiębiorstwa (…)

(…) Dążymy do ugruntowania praw ludzkich i obywatelskich, aby wolni ludzie mogli wspólnie budować swój kraj (…)

 

            W przeddzień obrad – 2.06.2014 zielonogórskie oddziały Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego  oraz Poseł na Sejm RP dr Waldemar Sługocki zapraszają do udziału w dyskusji panelowej: OKRAGŁY STÓŁ. Miejsce w historii, mitologii politycznej oraz świadomości społecznej

Udział w panelu wezmą:

Prof. UZ dr hab. Andrzej Małkiewicz
dr Łukasz Młyńczyk
Prof. dr hab. Czesław Osękowski
Prof. UZ dr hab. Robert Skobelski
dr Lech Szczegóła

2 czerwca 2014 r. godz. 17.00, Uniwersytet Zielonogórski, Al.  Wojska Polskiego 69, Aula C.

Paradoksy.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT