Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Park Naukowo-Technologiczny UZ ogłasza konkurs na stanowisko operatora CNC

11 grudnia 2018 r.

 

 

 

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

ogłasza konkurs na stanowisko operatora CNC

 

 

W związku z rozbudową parku maszynowego oraz rozszerzeniem prototypowania i produkcji  PNT UZ Sp. z o.o. pilnie poszukuje 2 operatorów obrabiarek CNC.

 

 

OPIS STANOWISKA :
 

 • uzbrajanie przygotowanie obrabiarek CNC do produkcji prototypowej
 • ustawianie narzędzi, samodzielny dobór i wymiana narzędzi,
 • obróbka skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z podanymi wymaganiami wymiarowymi,WYMAGANIA:

 • wykształcenie techniczne, specjalność obróbka skrawaniem, praktyczna wiedza z zakresu obróbki metali,
 • znajomość rysunku technicznego (warunek konieczny),
 • praktyczna umiejętność czytania dokumentacji technicznej, rysunku technicznego mechanicznego,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi: mikrometr, czujnik, średnicówka mikrometryczna, suwmiarka itp.,
 • znajomość sterowania FANUC, SINUMERIK umiejętność pisania prostych programów z pulpitu maszyny,
 • udział w instalacji nowych maszyn i urządzeń,
 • znajomość obsługi komputera.
 • samodzielność i kreatywność,

   

Pisemne oferty zawierające:

 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl,  kontakt telefoniczny z sekretariatem: 68 328 21 11.

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. Dane kontaktowe Spółki: 66-200 Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin-Syrkiewicza 6, tel. 68 328 21 11, adres e-mail: sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
 • Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT