Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Parlament Studentów RP ogłosił konkursy dla studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni

 

22 października 2020 r.

 

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił dwa konkursy dla studentów, doktorantów, pracowników uczelni:
 

 • Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
   
 • Konkurs "Aktywność kulturalna w środowisku akademickim"

 

Studenci i doktoranci mogą samodzielnie wysyłać zgłoszenia do konkursu, dotyczącego prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. W konkursie o aktywności kulturalnej zgłoszenia może dokonać student, ale także opiekun zespołu/grupy, a więc pracownik naukowy lub administracyjny uczelni.
 

Ponadto powołano platformę o nazwie "Forum Kół Naukowych", która ma wesprzeć działalność kół naukowych.

 

 


 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową.png

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Do udziału w konkursie organizatorzy zachęcają osoby, które w tym roku się obroniły. Nagrodzone zostaną prace licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie z zakresu:
 

 • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki,
   
 • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym),
   
 • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.


Nagrody za najlepszą pracę kończącą studia I stopnia wynoszą: 4 000 zł (I miejsce), 3 000 zł (II miejsce) lub 2 000 zł (III miejsce), za pracę magisterską to: 6 000 zł (I miejsce), 5 000 zł (II miejsce) lub 4 000 zł (III miejsce), a za pracę doktorską: 10 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce) i 6 000 zł (III miejsce).


Formularz zgłoszeniowy można wysłać do 1 listopada 2020 r.


Szczegóły na stronie:: 

 

 

 

Aktywność kulturalna.png

Konkurs "Aktywność kulturalna w środowisku akademickim".

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim. Przewidziane są 4 kategorie:

 • student (osoba wyróżniająca się i zaangażowana),
   
 • opiekun (wsparcie studenckich aktywności kulturalnych),
   
 • zespół/organizacja w kategorii muzyka (np. zespół, chór),
   
 • zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna (np. zespół teatralny).
Nagrody dla zespołów/organizacji: I miejsce - 15 000 zł, II miejsce - 10 000 zł, III miejsce - 5 000 zł. Nagrody dla osób indywidualnych: I miejsce - 5 000 zł, II miejsce - 3 000 zł, III miejsce - 2 000 zł.


Formularz zgłoszeniowy można wysłać do 8 listopada 2020 r.

Szczegóły na stronie::

 

 

 

 

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – niezależna organizacja, będąca oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Istnieje od 1995 roku i na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest jedynym ogólnopolskim reprezentantem studentów w Polsce, także na forum międzynarodowym. Swoje cele realizuje poprzez ochronę praw studenta we współpracy z samorządami studenckimi wszystkich uczelni, jednocześnie wspierając ich rozwój. Zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz, w imieniu studentów, przedstawia propozycje właściwym organom i instytucjom. Realizuje szereg projektów studenckich, m.in. Krajową Konferencję, Konferencję Ekspertów Praw Studenta, szkolenia dla studentów i samorządów studenckich oraz Galę Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT