Parlament Studentów RP ogłosił konkursy dla studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni

 

22 października 2020 r.

 

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił dwa konkursy dla studentów, doktorantów, pracowników uczelni:
 

 • Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
   
 • Konkurs "Aktywność kulturalna w środowisku akademickim"

 

Studenci i doktoranci mogą samodzielnie wysyłać zgłoszenia do konkursu, dotyczącego prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. W konkursie o aktywności kulturalnej zgłoszenia może dokonać student, ale także opiekun zespołu/grupy, a więc pracownik naukowy lub administracyjny uczelni.
 

Ponadto powołano platformę o nazwie "Forum Kół Naukowych", która ma wesprzeć działalność kół naukowych.

 

 


 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową.png

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Do udziału w konkursie organizatorzy zachęcają osoby, które w tym roku się obroniły. Nagrodzone zostaną prace licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie z zakresu:
 

 • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki,
   
 • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym),
   
 • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.


Nagrody za najlepszą pracę kończącą studia I stopnia wynoszą: 4 000 zł (I miejsce), 3 000 zł (II miejsce) lub 2 000 zł (III miejsce), za pracę magisterską to: 6 000 zł (I miejsce), 5 000 zł (II miejsce) lub 4 000 zł (III miejsce), a za pracę doktorską: 10 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce) i 6 000 zł (III miejsce).


Formularz zgłoszeniowy można wysłać do 1 listopada 2020 r.


Szczegóły na stronie:: 

 

 

 

Aktywność kulturalna.png

Konkurs "Aktywność kulturalna w środowisku akademickim".

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim. Przewidziane są 4 kategorie:

 • student (osoba wyróżniająca się i zaangażowana),
   
 • opiekun (wsparcie studenckich aktywności kulturalnych),
   
 • zespół/organizacja w kategorii muzyka (np. zespół, chór),
   
 • zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna (np. zespół teatralny).
Nagrody dla zespołów/organizacji: I miejsce - 15 000 zł, II miejsce - 10 000 zł, III miejsce - 5 000 zł. Nagrody dla osób indywidualnych: I miejsce - 5 000 zł, II miejsce - 3 000 zł, III miejsce - 2 000 zł.


Formularz zgłoszeniowy można wysłać do 8 listopada 2020 r.

Szczegóły na stronie::

 

 

 

 

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – niezależna organizacja, będąca oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Istnieje od 1995 roku i na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest jedynym ogólnopolskim reprezentantem studentów w Polsce, także na forum międzynarodowym. Swoje cele realizuje poprzez ochronę praw studenta we współpracy z samorządami studenckimi wszystkich uczelni, jednocześnie wspierając ich rozwój. Zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz, w imieniu studentów, przedstawia propozycje właściwym organom i instytucjom. Realizuje szereg projektów studenckich, m.in. Krajową Konferencję, Konferencję Ekspertów Praw Studenta, szkolenia dla studentów i samorządów studenckich oraz Galę Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT