Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pedagogika dziecka. Tradycja a wyzwania – konferencja na UZ

3 marca 2016 r.

 

 

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii zaprasza na II Konferencję Naukową Pedagogika dziecka. Tradycja a wyzwania.

 

Otwarcie dwudniowej konferencji odbędzie się 8 marca 2016 r. o godz. 9.00 w Auli A Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 (Kampus B).

 

Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest dr hab. Marzenna  Magda-Adamowicz, prof. UZ.

 

 

Celem konferencji jest dyskusja nad teoriami i praktykami, tradycjami i wyzwaniami edukacyjnymi w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Polsce i na świecie. Współczesne nam czasy z uwagi na wykładniczo narastające zmiany w różnych obszarach życia człowieka są źródłem dylematów dotyczących edukacji dzieci. Problemy, będące konsekwencją przemian cywilizacyjnych, przed którymi stają współcześni pedagodzy, wymagają ciągłego rekonstruowania dotychczasowych doświadczeń, przyglądania się różnym perspektywom i kontekstom. Konferencja jako spotkanie różnych środowisk stanowi doskonałą formę społecznej wymiany punktów widzenia, możliwości i ciekawych rozwiązań.

 

Adresatami konferencji są przedstawiciele:

1) środowisk akademickich (badacze, teoretycy),

2) środowisk oświatowych (kadra kształcąca i doskonaląca zawodowo nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci),

3) praktycy, nauczyciele-nowatorzy,

4) dyrektorzy placówek edukacyjnych,

5) twórcy szkół, przedszkoli (i innych placówek edukacyjnych) programów i klas autorskich, 6) politycy oświatowi, działacze stowarzyszeń edukacyjnych, przedstawiciele nowatorskich ruchów pedagogicznych.

 

W tegorocznej konferencji organizatorzy proponują podjąć dyskusję wokół problematyki inspirowania i wspierania rozwoju dziecka z perspektywy historycznej i aktualnej oraz alternatywnych teorii i praktyk edukacyjnych polskich i znanych na świecie, starając się ukazać aktualne tendencje i kierunki zmian. Chcą też ukazać istotę, sens, znaczenie i miejsce dziecka w podejmowanych poszukiwaniach teoretycznych, w propozycjach i rozwiązaniach. W czasie dwudniowych obrad zostanie objęta refleksją pedagogika dziecka w Polsce i poza granicami. Pedagodzy przyjrzą się krytycznie toczącym się zmianom, reformom, innowacjom i ich społecznemu odbiorowi.

 

 

 

PROGRAM

8 marca 2016 r.

 

9.00 - Otwarcie konferencji i powitanie uczestników - AULA A

J.M. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Dziekan Wydziału Pedagogiki Psychologii i Socjologii - dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ

Kierownik Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ

 

 

9.30-10.30 Obrady plenarne - AULA A

 

Moderatorzy:

prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka,

prof. UZ dr hab. Marek Furmanek,

prof. UZ dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz

prof. zw. dr hab. Stanisław Palka (UJ) - Dziecko jako obiekt i partner w badaniach pedagogicznych

prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta (PK) - Polska pedagogika małego dziecka w defensywie

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss (APS) - Dzieci - najsłabsza i najuboższa grupa społeczna - raporty, liczby, pytania.

 

10.30-10.45 Przerwa na kawę

 

 

 

10.45-14.00 Obrady plenarne - AULA A

 

Moderatorzy:

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss,

prof. zw. dr hab. Stanisław Palka,

prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta,

prof. UZ dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz

prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa (AI) - Cele pedagogiki i edukacji dzieci

prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (APS) - Dzieci uzdolnione matematycznie: nieporozumienia, wyniki badań oraz ich konsekwencje pedagogiczne

prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch (UJK) - Kompetencja komunikacyjna nauczycieli klas początkowych

prof. zw. dr hab. Irena Adamek (ATH) - Edukacja dziecka/ucznia w kontekście zmian

Godz. 13-14.00 - Waldemar Miksa - Powszechne wychowanie dzieci w dwujęzyczności – pieśń przyszłości czy konieczność na tu i teraz

 

14.00-15.00 Obiad

 

 

15.00-16.15 Obrady plenarne - AULA A

 

Moderatorzy:

prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa,

prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska,

prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch

 

prof. nzw. dr hab. Józefa Bałachowicz (APS) - Edukacja wczesnoszkolna – edukacją demokratyczną

prof. nzw. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur (UŚ) - Dziecko jako podmiot współbycia w szkole i w życiu społecznym – konteksty (między) kulturowe i edukacyjne

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko (UW) - Gotowość nauczycieli wczesnej edukacji do zmiany

prof. UAM dr hab. Jan Grzesiak - Pedagogika dziecka versus psychopedagogika w edukacji dziecka

 

16.00-16.45 Przerwa na kawę

 

15.00-16.15 Obrady w sekcjach

 

 

 

Sekcja 1 (Aula A)

Diagnozowanie i rozwijanie zdolnych i twórczych dzieci

 

Moderatorzy:

prof. nzw. dr hab. Jolanta Andrzejewska,

prof. nzw dr hab. Agata Cudowska,

prof. nzw dr hab. Krystyna Żuchelkowska,

mgr Klaudia Żernik

 

prof. nzw dr hab. Agata Cudowska (UB) - Kultura szkoły sprzyjająca rozwojowi twórczego potencjału dziecka

prof. nzw. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski (UŚ) - Rytm muzyczny w działaniach poznawczych i twórczych dziecka – z badań własnych

prof. nzw. dr hab. Jolanta Andrzejewska (UMCS) - Przestrzeń przedszkolna zachęcająca dziecko do aktywności twórczej

dr Stanisława Włoch (UO) - Pedagogika wspierająca rozwój zdolności dzieci w wieku przedszkolnym

dr Agnieszka Włoch (UO) - Teatr dziecięcy jako przestrzeń rozwoju postawy twórczej dziecka

 

 

Sekcja 2 (Sala 8)

Dydaktyczne obszary pedagogiki dziecka

 

Moderatorzy:

prof. nzw. dr hab. Małgorzata Cywińska,

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko,

prof. WSM dr hab. Aneta Majkowska,

dr hab. Marek Piotrowski,

dr Iwona Kopaczyńska

 

prof. WSM dr hab. Aneta Majkowska (WSM) - Ortofonia w służbie edukacji dziecka

Assoc. prof. Dušan Kostrub, Mgr. Eva Csandova, PhD. (CU, Bratysława) - Critical moments in professional career of preprimary education teacher

dr hab. Marek Piotrowski (UW) - E-podręczniki - zmiana paradygmatu podręczników do nauczania początkowego

mgr Joanna Sikorska (UAM) - Wirtualne wycieczki jako forma wspierania edukacji dzieci z przewlekłymi chorobami

dr Leokadia Wiatrowska (PWSZ) - Zachowanie się ucznia w kontekście jego poziomu zaufania i lęku – teoria J. Gibba

dr Mirosława Nyczaj-Drąg (UZ) - Mechanizmy wytwarzania kapitału edukacyjnego dziecka w rodzinie

 

 

9 marca 2016 r.

9.00-10.30 Obrady plenarne - AULA A

 

Moderatorzy:

prof. UAM dr hab. Jan Grzesiak,

prof. nzw. dr hab. Józefa Bałachowicz,

prof. nzw. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur,

 

Assoc. prof. Dušan Kostrub, Mgr. Eva Csandova, PhD. (CU, Bratysława) - Critical moments in professional career of preprimary education teacher

prof. nzw. dr hab. Wiga Bednarkowa (AP) - Kongwistyka a dydaktyczne transgresje

prof. nzw. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska (UAM) - Strategie dyferencjacji w procesie wspomagania rozwoju dzieci

prof. UAM Małgorzata Cywińska (UAM) - Przestrzeń środowiska rodzinnego i szkolnego wyzwaniem dla rozwoju emocjonalnego dzieci

prof. UZ dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz (UZ) - Instytucje przedszkolne

 

Dyskusja

 

10.30-10.45 Przerwa na kawę

 

10.45-13.30 Obrady w sekcjach

 

 

Sekcja 1 (Aula A)

Nauczyciel dzieci wczesnej edukacji

 

Moderatorzy:

prof. dr hab. Irena Adamek,

prof. nzw. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska,

prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik,

dr Agnieszka Olczak 

 

prof. nzw. dr hab. Edward Kozioł (ŁWSH) - Doskonalenie zawodowe nauczyciela jako wychowawcy j jego uwarunkowania

mgr Edyta Ćwikła (APS) - Nauczyciel „nadzorca”, nauczyciel „animator”- zastosowanie oceny jako czynnika wspierania podmiotowości ucznia lub jego uprzedmiatawiania

dr Teresa Janicka-Panek (WSBiNoZ) - Warianty naukowego podejścia w uprawianiu pedagogiki wczesnoszkolnej – refleksje deskryptywne

dr Barbara Lulek (URz) - Uczeń wczesnej edukacji – pomiędzy oczekiwaniami rodziców i nauczycieli

mgr Aleksandra Różańska (APS) - Błędy w rozumieniu podstawowych pojęć matematycznych popełniane przez studentów – przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i sposoby ich eliminowania

mgr Barbara Czekajło (doktorantka UZ) - Postawa rodziców i nauczycieli jako determinanty rozwoju dzieci

dr Wacław Adamiak (PWSZ) - Indywidualne zachowania studentów pedagogiki sprzyjające ochronie środowiska naturalnego

dr Jolanta Lipińska-Lokś (UZ) - Rola nauczyciela we wczesnej edukacji dzieci z niepełnosprawnością

dr Agnieszka Olczak (UZ) - Nauczyciel małego dziecka - inspiratorem jego rozwoju

 

Dyskusja

 

 

 

Sekcja 2 (Sala 8)

Przestrzeń wychowawcza rozwoju dzieci

 

Moderatorzy:

prof. nzw dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski,

prof. UZ dr hab. Ewa Kobyłecka-Pasterniak,

prof. UZ dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania

 

prof. nzw dr hab. Krystyna Żuchelkowska (UKW) - Szczęście dziecka

Mgr. PhD. Ondřej Šimik (U Ostrawa) - Preschool Children’s Perceptions of air-research findings

mgr Katarzyna Miłek (doktorantka UZ) - Cechy twórczych zabaw 5-latków

mgr Alicja Ostrowska (doktorantka UZ) - Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych gimnazjalistów

dr Joanna Nowak (PWSZ) - Refleksje nad współczesnym dzieciństwem z perspektywy dorosłych – studentów wczesnej edukacji

dr Marzanna Farnicka (UZ) - Warunki udanej adaptacji do szkoły - perspektywa psychologiczna

prof. UZ dr hab. Ewa Kobyłecka-Pasterniak (UZ) - Poważna próba sił. Sześciolatki w szkole w opiniach nauczycieli- wychowawców i pierwszoklasistów”.

prof. UZ, dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, mgr Emilia Kuligowska (UZ) - Muzyczna koncepcja Edwina Eliasa Gordona w pracy z dziećmi przedszkolnymi

dr Iwona Kopaczyńska (UZ) – Motywowanie dziecka

 

13.45 - Podsumowanie obrad

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT