Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Perspektywy terapii uzależnień-między teorią a praktyką. 10 lat istnienia Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

 

 

28 września 2018 r.

 

Instytut Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zakład Karny w Krzywańcu serdecznie zapraszają na  OGÓLNOPOLSKĄ  KONFERENCJĘ NAUKOWO - SZKOLENIOWĄ Perspektywy terapii uzależnień-między teorią a praktyką. 10 lat istnienia Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.
 

Konferencja odbedzie się w czwartek, 11 października 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 na Kampusie B, al. Woj. Polskiego 69 w budynku A-16 w auli C.


Patronat honorowy:

Rektor Uniwersytetu UZ,

Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Służba Więzienna,

Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu
 


Problematyka uzależnień w kontekście pracy penitencjarnej i resocjalizacyjnej podejmowana jest w rozważaniach naukowych stosunkowo rzadko. Jest to o tyle zaskakujące, iż uzależnienia substancjalne są poważnym problemem społecznym, obecnym wśród osób funkcjonujących zarówno w środowiskach otwartych jak i zamkniętych, w tym w zakładach poprawczych i karnych. Stereotyp resocjalizacji w zakładzie karnym często opiera się na społecznym, medialnym zazwyczaj przekazie o nieskuteczności oddziaływań wychowawczych. Jest to w dużej mierze spowodowane specyfiką przekazu medialnego odwołującego się do zdarzeń spektakularnych, wyjątkowych; np. popełnianie kolejnego przestępstwa przez skazanego. W rzeczywistości za murami więziennymi codziennie odbywa się żmudna praca wychowawcza, a z osobami uzależnionymi praca terapeutyczna. Leczenie osób uzależnionych, odbywających karę pozbawienia wolności nie jest zorganizowane w strukturze zakładów opieki zdrowotnej, lecz funkcjonuje w obrębie oddziałów terapeutycznych i jest nadzorowane przez Wydział Penitencjarny Centralnego Zarządu Służby Więziennej.


W tym roku mija 10 lat istnienia Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu i ten jubileusz stał się okazją do spotkania i wymiany doświadczeń. W ramach konferencji odbędą się wykłady plenarne naukowców -specjalistów w zakresie uzależnień oraz resocjalizacji oraz prezentacje dokonań oddziału. Swoje przemyślenia zaprezentują: prof. Lidia Cierpiałkowska (UAM Poznań), prof. Beata Pastwa-Wojciechowska (UG Gdańsk),prof. Jan Chodkiewicz (UŁ Łódź) oraz prof. Iwona Grzegorzewska (UZ Zielona Góra). Serdecznie zapraszamy do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli rożnych środowisk naukowych i obszarów praktyki oraz osoby zainteresowane tą problematyką, które zaangażowane są w działania profilaktycznie terapeutyczne w obszarze uzależnień i resocjalizacji.


Konferencja adresowana jest do:

· środowisk akademickich, naukowców z uczelni i krajowych jednostek badawczych,

· funkcjonariuszy służby więziennej, penitencjarystów,

· pracowników placówek resocjalizacyjnych,

· kuratorów sądowych,

· psychologów, terapeutów, mediatorów,

· przedstawicieli pomocy społecznej,

. psychologów i pedagogów szkolnych,

· działaczy i wolontariuszy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji wspierających

proces resocjalizacji i profilaktyki społecznej, niosących pomoc osobom wykluczonym,

· beneficjentów wszelkiego typu oddziaływań resocjalizacyjnych,

· doktorantów i studentów,

· oraz wszystkich zainteresowanych problematyka uzależnień, profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

 

Program konferencji::

 

 

 

instytut-psychologii-1.png uz-wpps-logo.png
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT