Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pierwszy doktorat wdrożeniowy na Uniwersytecie Zielonogórskim

27 maja 2021 r.

 

DSC_9382r.jpg

Fot. Kazimierz Adamczewski, od lewej: K. Kozdrój - słuchacz Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych UZ, J. Starościc - prezes Zarządu Perceptus Sp. z o.o., dr hab. inż. M. Mrugalski, prof. UZ – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ oraz dr inż. G. Bazydło – kierownik merytoryczny projektu

Dziś w Centrum Badawczo Rozwojowym firmy Perceptus Sp. z o.o. w Zielonej Górze, odbyło się uroczyste podpisanie umowy trójstronnej dotyczącej współpracy przy realizacji doktoratu wdrożeniowego pomiędzy: Uniwersytetem Zielonogórskim, firmą Perceptus oraz doktorantem Kamilem Kozdrójem. Uczelnię reprezentował dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą i dr inż. Grzegorz Bazydło – Kierownik Merytoryczny Projektu, a w imieniu firmy Perceptus Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu Jacek Starościc. Kamil Kozdrój jest słuchaczem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Jest to pierwszy doktorat wdrożeniowy na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

Tematem realizowanego doktoratu jest opracowanie, a następnie wdrożenie elektronicznej usługi w postaci tzw. „nośnika trwałego”, umożliwiającego przetwarzanie oraz zarządzanie wrażliwymi dokumentami elektronicznymi.

 

Mechanizm „nośnika trwałego” jest w ostatnich latach coraz częściej wykorzystywany przez instytucje finansowe (np. banki) do informowania i bezpiecznego (poprzez użycie kryptograficznych metod) oraz poufnego (z wykorzystaniem tzw. „zaufanej trzeciej strony”) potwierdzania przez klientów procedowanych dokumentów (regulaminów, warunków umowy, cenników). Usługa przewidziana do realizacji w ramach doktoratu wdrożeniowego została ściśle ukierunkowana na potrzeby, wymagania i założenia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych – eIDAS. Warto także dodać, że zastosowanie proponowanego rozwiązania e-usługi z nośnikiem trwałym, przyczyni się do redukcji kosztów i negatywnego wpływu na środowisko generowanego tradycyjnym obiegiem dokumentów (w formie papierowej) mówi doktorant Kamil Kozdrój.

 

Wymiernym efektem tej umowy będzie wdrożenie konkretnej usługi w firmie Perceptus Sp. z o.o. i opracowanie rozprawy doktorskiej przez doktoranta.

 

Warto zaznaczyć, że doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które chcąc rozwijać swoją karierę naukową jednocześnie nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki finansowane jest stypendium doktoranckie oraz dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej, niezbędnej do realizacji tego ambitnego projektu, który zdecydowanie wpisuje się w rozwój dyscypliny naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz innowacyjnej gospodarki naszego regionu – powiedział prof. M. Mrugalski.

 

Przedsiębiorca biorący udział w programie, zyskuje szansę na zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu problemu czy ulepszeniu produktu - dzięki temu firma zyska przewagę rynkową.

 

- Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że firmy zatrudniające doktoratów realizujących wdrożenie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie - takie dane płyną np. z Danii. Szczególnie cieszy nas fakt, że nauka wkracza do realnego biznesu, zaś prace prowadzone przez doktoranta pomagają w funkcjonowaniu rozwiązań wdrażanych przez naszą firmę - przez co są one bardziej konkurencyjne, zapewniają nam przewagę rynkową i stanowią o sukcesie firmy. Implementacja innowacji, przekłada się na zwiększoną aktywność w zakresie ochrony własności intelektualnej, od patentów, poprzez wzory przemysłowe, aż po zaawansowane know-how. Wspieramy działalność naukową Uniwersytetu, poprzez udostępnianie naszego laboratorium badawczo-rozwojowego, gdzie wiedza doktoranta przyjmuje zastosowanie w gotowym produkcie. Nasza firma daje wsparcie nie tylko w postaci całej dostępnej infrastruktury sprzętowej, serwerowej, ale również w postaci wsparcia przez naszych doświadczonych inżynierów IT - powiedział Jacek Starościc.

 

Projekt jest realizowany w ramach 4. edycji programu pn. „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie doktorantów prowadzących działalność naukową przy przygotowaniu rozpraw doktorskich, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy.

 

 

 

 

DSC_9370r.jpg DSC_9390r.jpg
1. Fot. Kazimierz Adamczewski, od lewej: K. Kozdrój - słuchacz Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych UZ, J. Starościc - prezes Zarządu Perceptus Sp. z o.o., dr hab. inż. M. Mrugalski, prof. UZ – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ oraz dr inż. G. Bazydło – kierownik merytoryczny projektu 2. Fot. Kazimierz Adamczewski, od lewej: K. Kozdrój - słuchacz Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych UZ, J. Starościc - prezes Zarządu Perceptus Sp. z o.o., dr hab. inż. M. Mrugalski, prof. UZ – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ oraz dr inż. G. Bazydło – kierownik merytoryczny projektu
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT