Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pierwszy etap rekrutacji na UZ zakończony

8 lipca 2015 r.

 

6 lipca br. na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studiach stacjonarnych I stopnia. Jak należało się spodziewać, uruchamiany w tym roku kierunek lekarski przyciągnął najwięcej kandydatów – podania o przyjęcie na pierwszy rok medycyny złożyło ok. 30 osób na jedno miejsce.  Pozostałe najczęściej wybierane przez kandydatów kierunki, to – również tradycyjnie – psychologia, dziennikarstwo, filologia angielska, pielęgniarstwo, prawo, administracja, logistyka, informatyka czy kierunki artystyczne. W tym roku powodzenie odzyskała politologia, na której limit został praktycznie wypełniony. Uznanie kandydatów zyskały także nowe kierunki, czyli: coaching i doradztwo filozoficzne, zintegrowane studia polonistyczne (filologiczna obsługa Internetu i e-edytorstwo, literatura popularna i kreacje światów gier),  biznes elektroniczny czy efektywność energetyczna. Po raz kolejny sprawdza się także formuła studiów 40+. Jest to dla nas sygnał, że przygotowywane przez Uniwersytet Zielonogórski  każdego roku nowe propozycje idą w dobrym kierunku i są dobrze przyjmowane przez kandydatów. A to w warunkach postępującego niżu demograficznego pozwala nam utrzymać rekrutację na mniej więcej stałym poziomie. Musimy też pamiętać, że w tym roku jest nie tylko mniej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (od wielu już lat ich liczba każdego roku jest mniejsza w stosunku do roku poprzedniego), ale że 24 proc.  maturzystów w woj. lubuskim nie zdało egzaminu dojrzałości.

W  przypadku kierunku lekarskiego zostanie wprowadzona lista rezerwowa i drugiej rekrutacji na kierunku lekarskim nie będzie.
 

                Pierwsza rekrutacja natomiast w dalszym ciągu trwa na studia stacjonarne II stopnia i na studia niestacjonarne I i II stopnia. Dokumenty przyjmowane są do 14 września. Również do września trwa rekrutacja na studia III stopnia, czyli doktoranckie. Ale tu już terminy należy sprawdzić indywidualnie na stronie::  bądź w Biurze Rekrutacji UZ.

 

Kalendarz rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 

Przyjmowanie dokumentów – pierwsza rekrutacja: 1.06 – 6.07.2015 r.
Egzaminy praktyczne, rozmowy kwalifikacyjne:

 

architektura: 8 lipca 2015r.,


architektura krajobrazu: 8 lipca 2015r.,


architektura wnętrz: 8.07.2015r. (egzamin z rysunku), 9.07.2015 r. (egzamin z malarstwa),


edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 8.07.2015r. (egzamin z rysunku), 9.07.2015 r. (egzamin z malarstwa),


edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 8.07.2015 r.,


grafika: 8.07.2015r. (egzamin z rysunku), 9.07.2015 r. (egzamin z malarstwa),
jazz i muzyka estradowa: 8.07.2015 r.,
lekarski: 8.07.2015r. (egzamin z biologii), 9.07.2015r. (egzamin z chemii) -  dotyczy wyłącznie kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną;


malarstwo: 8.07.2015r. (egzamin z rysunku), 9.07.2015 r. (egzamin z malarstwa),
pedagogika: sprawdzian z poprawności mowy dla specjalności:
edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego, edukacja elementarna i wczesna edukacja artystyczna: 8.07.2015 r.,
logopedia i terapia pedagogiczna, logopedia i język migowy: 9.07.2015 r.

 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia i nieprzyjętych na studia: do 13.07.2015 r.
Odsyłanie potwierdzeń przez zakwalifikowanych do przyjęcia: do 20.07.2015 r.
Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia: do 24.07.2015 r.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT