POCIĄG DO SPRAWIEDLIWOŚCI - rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym – konferencja na UZ

 

15 maja 2018 r.

logo WPA - kwadrat.jpg logo kolorowe w png.png


We wtorek, 22 maja 2018 r. w siedzibie  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Placu Słowiańskim 9 (aula) odbędzie się konferencja adresowana do młodzieży licealnej i akademickiej pt.: „POCIĄG DO SPRAWIEDLIWOŚCI - rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym”,  organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Zielonej Górze i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

           
Organizacja Konferencji stanowi element obchodów Dnia Edukacji Prawnej oraz Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Wezmą w niej udział przedstawiciele polskich uniwersytetów, sędziowie sądów rejonowych, adwokaci, studenci oraz uczniowie liceów z województwa lubuskiego.

 

            Konferencja służyć budowaniu świadomości oraz wiedzy prawnej młodzieży, a w jej trakcie zaproszeni goście spróbują odpowiedzieć na pytanie czym jest sprawiedliwość, czy i komu jest ona potrzebna, w jaki sposób można ją zapewnić i jaką rolę pełnią w tym zakresie sądy. Głównym celem konferencji jest zaangażowanie młodzieży w dyskusję na temat tego czy sprawiedliwość jest dobrem oczekiwanym społecznie, czy pojęcia „sprawiedliwość” i „prawo” są pojęciami tożsamymi oraz czy idea sprawiedliwości może zostać zrealizowana bez przepisów prawa i stosujących te przepisy sądów.
 

            Jednym z elementów spotkania będzie także podsumowanie konkursu ogłoszonego wśród młodzieży na esej pt.: „Czy prawo jest zawsze sprawiedliwe i czy zasada dura lex sed lex powinna obowiązywać w każdej sytuacji niezależnie od okoliczności”, wręczenie nagród laureatom konkursu oraz zaprezentowanie zwycięskiej pracy przez jej autora.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT