Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współpraca BTU Cottbus-Senftenberg z Uniwersytetem Zielonogórskim

 

30 czerwca 2022 r.

 

DSC_3808.JPG

do lewej: Prof. Dr. p.h. habil. Gesine Grande, Prezydentka BTU Cottbus-Senftenberg i prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Rektor UZ; fot. M. Janion

Wczoraj w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg a Uniwersytetem Zielonogórskim. Dokument podpisali  Prof. Dr. p.h. habil. Gesine Grande, Prezydentka BTU Cottbus-Senftenberg i prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Rektor UZ.

 

Wizyta władz Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg w Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła się spotkaniem, w którym wzięli udział przedstawiciele poszczególnych Instytutów uczelni, zarówno polskiej jak i niemieckiej, którzy wspólnie wypracowali już koncepcje projektów naukowych do realizacji w ramach współpracy.

 

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski podkreślił jak ważne dla obydwu uczelni jest nawiązanie i pielęgnowanie tej współpracy: Myślę, że w kontekście potrzeb jakie ma współczesne społeczeństwo np. w zakresie poprawy jakości życia, poprawy wykorzystania energii, ochrony klimatu, ochrony środowiska ważne jest, aby nieustannie dążyć do realizowania nowych rozwiązań w oparciu o wiedze i umiejętności naukowców. Z BTU jako naszym partnerem na pewno wspólnie będziemy dążyć do realizacji licznych projektów. Poprzez tę działania liczę też na taką tradycyjną współpracę dotyczącą wymiany studentów, bo sąsiedzi powinni się jak najlepiej poznawać.

 

Zaprezentowano koncepcje projektów naukowych przygotowanych wspólnie przez pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali:

 

  • dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ, która przedstawiła projekt Transgraniczny stacjonarno-mobilny system monitorowania i predykcji poziomu zrównoważonego rozwoju miast Zielona Góra i Cottbus. Głównym celem projektu jest zbudowanie transgranicznego stacjonarno-mobilnego systemu monitorowania jakości powietrza i predykcji poziomu zrównoważonego rozwoju miast Zielona Góra i Cottbus. Zostanie zaprojektowany i zbudowany informatyczny system monitorowania jakości powietrza, zanieczyszczeń komunikacyjnych, temperatury, wilgotności, wczesnych stadiów pożarów na obszarach miejskich oraz obszarach zielonych, etc. składający się z czujników stacjonarnych i mobilnych (umieszczonych w środkach komunikacji publicznej) oraz przetwarzania zebranych danych z czujników w chmurze obliczeniowej. W celu edukacji mieszkańców obu miast na rzecz zrównoważonego rozwoju zostanie zbudowana aplikacja mobilna dla mieszkańców miast i innych użytkowników (studentów, turystów, uczniów szkół średnich) umożliwiającej śledzenie zmiany poziomu zanieczyszczeń i poziomu bezpieczeństwa.

 

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, który przedstawił założenia projektu Green Energy - Region Sprewa-Nysa-Bóbr jako innowacyjne pogranicze transferu wiedzy i technologii w zakresie inteligentnego magazynowania energii i gospodarki wodorowej; Projekt zakłada, że w oparciu o dostępne już po polskiej i niemieckiej stronie rozwiązania technologiczne, takie jak dwa niskoenergetyczne domy doświadczalne w Parku Naukowo-Technologicznym i laboratorium magazynowania akumulatorów Uniwersytetu Zielonogórskiego, centrum magazynowania BTU Cottbus-Senftenberg oraz doświadczenia CEBra e.V. we współpracy przy różnych projektach wodorowych oraz bateryjnych, opracowane i wdrożone zostaną inteligentne systemy wieloenergetyczne (MES). Systemy te będą następnie wykorzystywane i dostosowywane do potrzeb konkretnych obiektów. Pierwszym takim obiektem będą dwa niskoenergetyczne, doświadczalne budynki mieszkalne w Nowym Kisielinie. Kolejne wdrożenia planuje się dla większej ilości obiektów na poziomie miasta i gminy.

 

  • prof. dr hab. Leszek Jerzak przedstawił projekt Zarządzanie mniejszymi miastami na rzecz miejskiej bioróżnorodności – studium przypadku w Cottbus i Zielonej Górze. Projekt zakłada współpracę w zakresie opracowania nowoczesnej koncepcji systemu przyrodniczego dla Zielonej Góry oraz Cottbus. Ma on sprzyjać poprawie bioróżnorodności na terenie miast. System oparty na logicznym rozmieszczeniu zieleni, ma pełnić także dodatkowe ważne funkcje dla mieszkańców miast: poprawi jakość powietrza (mikroklimat), będzie je oczyszczał poprzez absorpcję zanieczyszczeń (zwalczanie smogu), oraz pełnił funkcję estetyczną i rekreacyjną (poprawi to komfort życia). Będzie także służył zwiększeniu retencji powierzchniowej wód opadowych, co przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatu na terenie zurbanizowanym.

 

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Miasta Cottbus oraz Czesław Fiedorowicz - Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" i Krzysztof Kaliszuk – Wiceprezydent Miasta Zielona Góra.

 

 

 

DSC_9181rs.jpg
Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, a Uniwersytetem Zielonogórskim; fot. K.Adamczewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT