Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podwójne dyplomy z filozofii i politologii - Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet Narodowy w Kijowie podpisały umowę

 

 

10 lipca 2018 r.

KAZ_4516r.jpg

Fot. K. Adamczewski. Stoją od lewej: docenci - Larysa Komakha i Siergiej Rudenko, rektor UZ - prof. Tadeusz Kuczyński, szef Polsko-Ukraińskiego Centrum Studiów Humanistycznych – prof. Roman Sapeńko, dziekan Wydziału Humanistycznego - prof. Sławomir Kufel.

Dzisiaj, 10 lipca 2018 r. rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński podpisał umowę z Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie o podwójnym dyplomowaniu w zakresie filozofii i politologii. Ze strony ukraińskiej swój podpis na umowie złożył prof. Leonid Hubersky, rektor Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

 

Uniwersytet kijowski reprezentowali dzisiaj prodziekani Wydziału Filozoficznego kijowskiego Uniwersytetu ds. edukacji i ds. nauki, docenci - Larysa Komakha i Siergiej Rudenko. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentował dziekan prof. Sławomir Kufel i szef Polsko-Ukraińskiego Centrum Studiów Humanistycznych – prof. Roman Sapeńko.

 

Program Podwójnego Dyplomowania przeznaczony jest dla studentów II roku studiów drugiego stopnia obu uniwersytetów. Studenci z uniwersytetu kijowskiego będą mogli przyjechać do Zielonej Góry na dwa ostatnie semestry studiów i pisać pracę magisterską pod kierunkiem dwóch promotorów – polskiego i ukraińskiego - w języku polskim lub po angielsku. Taką samą możliwość będą mieli nasi studenci – dwa semestry na Uniwersytecie w Kijowie i praca magisterska napisana po ukraińsku albo po angielsku. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, czyli od dzisiaj.


Realizację programu będzie koordynowało Polsko-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych, utworzone w ub. roku przez obydwie uczelnie.

 

Uniwersytet Zielonogórski ma już ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu podwójnego dyplomowania. Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ od 1997 r. prowadzi Zintegrowane Studia Zagraniczne wspólnie z Technische Hochschule Mittelhessen – University of Applied Sciences (dawniej Fachhochschule Giessen-Friedberg). W miarę upływu lat do programu dołączały uczelnie z innych krajów: Uniwersytet Techniczny w Tallinie (Estonia), Politechnika Lwowska i Uniwersytet Techniczny z Wilna. W 2012 r. dołączyła też Politechnika Śląska z Gliwic. Zaangażowane uczelnie utworzyły sieć Współpracy Uniwersytetów Centralnej i Wschodniej Europy (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe – CUCEE).

 

 

 

 

KAZ_4510r.jpg KAZ_4513r.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT