Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pokonać bariery poprzez wspólne działanie - obchody 10-lecia Rady Studentów Niepełnosprawnych na UZ

 

 

12 kwietnia 2016 r.

 

plakat pdf1.jpg

 

 

Pokonać bariery poprzez wspólne działanie – pod takim hasłem na Uniwersytecie Zielonogórskim obchodzony będzie jubileusz 10-lecia powołania stanowiska Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów oraz Rady Studentów Niepełnosprawnych. Najważniejszym wydarzeniem dnia będzie seminarium, którego uczestnicy podsumują dekadę funkcjonowania obu instytucji (Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów i RSN UZ), także dyskutować będą o bieżących problemach i potrzebach studentów z niepełnosprawnością.


Seminarium odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku w godzinach od 10.00-17.00, w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 71 oraz Palmiarni Zielonogórskiej przy ul. Wrocławskiej 12A. Przygotowaniem tego niecodziennego spotkania zajęła się Rada Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. Tadeusz Kuczyński.


Obchody 10-lecia wymienionych instytucji wpisują się w cykl spotkań o charakterze konferencyjnym  „Uczelnia bez barier”, organizowanych w naszym Uniwersytecie od 2005 r. Będzie to już VI edycja tego cyklu  (pierwsza odbyła się w kwietniu 2005 r. pod hasłem „Problemy i potrzeby studentów niepełnosprawnych”; druga – 2006 „Sukces bez barier”; trzecia – 2007 „Aktywność bez barier”; czwarta – 2010 „Edukacja bez barier”; piąta – 2012 „Czy można żyć bez barier?”). Przewodnią ideą owych spotkań jest przybliżenie i upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania studentów z różnymi dysfunkcjami organizmu, wymiany doświadczeń i integracji środowiska akademickiego. Tegoroczne hasło seminarium - „Pokonać bariery poprzez wspólne działanie” – w pełni  podkreśla samą ideę, jak i sposób funkcjonowania obu instytucji istniejących na UZ już 10 lat. Organizatorzy - na przekór stereotypom oraz powszechnej opinii o niezaradności i niskiej aktywności osób z niepełnosprawnościami, pragną pokazać te osoby jako „ludzi sukcesu”, aktywnych i zaradnych na wielu płaszczyznach życia społecznego. W dużej mierze będzie to obraz z perspektywy samych osób niepełnosprawnych, które realizują się nie tylko zawodowo, ale również naukowo, artystycznie, są aktywnymi sportowcami i wolontariuszami. Dążą do samorealizacji osiągając zamierzony cel, nie gorzej niż osoby w pełni sprawne. Organizatorzy pragną też pokazać dorobek dziesięciu lat działalności RSN i Pełnomocnika. Zostanie on zaprezentowany zarówno w wystąpieniach pracowników (naukowych, dydaktycznych, administracyjnych) naszego Uniwersytetu, jak i (nie)pełnosprawnych studentów i absolwentów naszej uczelni.


W programie Seminarium jest zaplanowane uroczyste wręczenie Certyfikatu Osoby Niepełnosprawnej. Jest to uznanie dla dobrowolnego, bezpłatnego, świadomego świadczenia pracy na rzecz studentów z niepełnosprawnościami, przez innych studentów. Pracy, która wykracza poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Uroczystego aktu wręczenia certyfikatu dokonają: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński oraz prof. Grażyna Miłkowska – Przewodnicząca kapituły Wolontariatu Osoby Niepełnosprawnej.

W końcowej fazie seminarium przewiduje się debatę/ panel Pełnomocników Rektorów ds. Studentów Niepełnosprawnych zaproszonych na seminarium z innych uczelni akademickich w kraju. Uczestnicy panelu dyskutować będą m.in. na temat  przygotowania środowisk akademickich do edukacji osób z niepełnosprawnością, a co za tym idzie - do pomocy studentom (z niepełnosprawnościami) w osiągnięciu sukcesu, jakim niewątpliwie jest ukończenie uczelni wyższej i podjęcie aktywności zawodowej.


Seminarium uświetni występ Zespołu  Tańca na Wózkach Lubuskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu. Zespół zaprezentuje spektakl taneczny „Ballo”.


Na spotkanie zaproszeni zostali też przedstawiciele sektora non-profit, samorządu terytorialnego oraz gospodarczego Ziemi Lubuskiej.


Wszystkich, którym nieobojętne są losy studentów z niepełnosprawnościami, jak i samych zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy na Seminarium.

 


Rada Studentów Niepełnosprawnych UZ

    Dr Helena Ochonczenko – opiekun naukowy RSN UZ

    Dr Marcin Garbat – Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT