Połączenie UZ i PWSZ w Sulechowie!

połaczenie 1.jpg

Podczas konferencji prasowej. Siedzą od lewej: prof. Tadeusz Kuczyński, rektor UZ, prof. Marian Miłek, rektor PWSZ w Sulechowie, Agnieszka Lednik-Stachowska, rzecznik PWSZ w Sulechowie. Fot. Kazimierz Adamczewski

22 lutego 2017 roku

 

 

Dzisiaj to jest we wtorek 22 lutego br. w auli rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się wspólna konferencja prasowa dwóch rektorów: Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie – prof. dr. hab. inż. Mariana Miłka. Poinformowali na niej o planach połączenia obu uczelni.
Przed południem zarówno w Zielonej Górze, jak i w Sulechowie odbyły się posiedzenia Senatów, na których ich członkowie zaakceptowali ideę scalenia obu uczelni.

 


Jak wyjaśnił prof. T. Kuczyński pomysł wziął się stąd, że przygotowywana nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” (znana również pod hasłem ustawa 2.0), w obecnie publikowanych zapisach, działa na niekorzyść mniejszych, regionalnych uczelni. Część środków finansowych dotychczas trafiających do nich będzie przekazywana tym największym w kraju. Ponadto już od 2009 r. szkoły wyższe takie jak UZ, dostają co roku dotację mniejszą o 2,5 proc. W 2016 r. po 8 latach ta dotacja była niższa w stosunku do tej z 2009 r. o 20 proc.!

 

 

Ponieważ malejąca co roku dotacja dotyka wielu wyższych szkół w Polsce postanowiły one ze sobą współdziałać. (Więcej na ten temat można przeczytać tutaj http://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?posiedzenie-prezydium-i-czonkow-zielonogorskiej-konferencji-rektorow-na-uz – dopisek mój et). Dzięki połączeniu obu uczelni, w pierwszym roku ich wspólnego funkcjonowania dotacja będzie o 3 proc. wyższa, a przez kolejnych 5 lat pozostanie na niezmienionym poziomie. Zdaniem prof. T. Kuczyńskiego ten czas pozwoli na przygotowanie jak najlepszej oferty dla regionu. Z jednej strony adresowanej do młodych ludzi, a z drugiej strony do gospodarki. Plan jest taki, by PWSZ w Sulechowie stała się Wydziałem Zamiejscowym UZ. 

 

 

O innym ważnym argumencie przemawiającym za połączeniem obu uczelni opowiedział prof. Marian Miłek. Wskaźnik rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie to liczba pokazująca w danym roku ilość absolwentów szkół wyższych przypadającą na 10 000 mieszkańców. Siedem lat temu wynosiła 98, a w ubiegłym roku 45! Ten dramatyczny spadek świadczy o tym, że dotyka nas nie tylko niż demograficzny. Młodzież ucieka z regionu, gdzieś do Polski, albo poza jej granice. Trzeba temu przeciwdziałać!

 

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie jest publiczną uczelnią zawodową utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie. Na przestrzeni 18 lat uczelnia okrzepła, może się szczycić świetną bazą badawczą i jak stwierdził prof. M. Miłek dorosła do poziomu akademickiego. Dzięki wsparciu kadrowemu z UZ Instytuty funkcjonujące w Sulechowie mogłyby proponować pełne studia magisterskie. Wówczas oferta kształcenia na PWSZ byłaby bardziej atrakcyjna i cieszyłaby się większym zainteresowaniem aniżeli w ostatnich latach.

 

 

Obecnie, kiedy oba Senaty przychyliły się do propozycji połączenia uczelni, zarówno w Zielonej Górze, jak i w Sulechowie zostaną wyłonione zespoły robocze. Będą dyskutować stanowiska dotyczące połączenia uczelni aż dojdą do porozumienia. Wówczas trafi ono do ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który po akceptacji otrzymanego dokumentu wyda rozporządzenie o połączeniu obu uczelni.    

 

 

Będziemy informować społeczność akademicką o postępie prac.


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT