Polskie uczelnie w światowej perspektywie – o doskonałości badawczej i wyzwaniach dla szkół wyższych - konferencja

5 grudnia 2019 r.

Elsevier wł..jpg

Prof. Giorgi Melikidze - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego wziął udział w czwartej już edycji konferencji pt. Polskie uczelnie w światowej perspektywie – o doskonałości badawczej i wyzwaniach dla szkół wyższych, która odbyła się w dn. 2-3 grudnia br. w Warszawie. Tradycyjnie już podczas tego wydarzenia odbyła się gala „ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2019”, podczas której zostały nagrodzone uczelnie, których badania wnoszą największy wkład w postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie.

Uniwersytet Zielonogórski nominowany był w dwóch kategoriach: Engineering and Technologies/ Obszar nauk inżynieryjnych i technicznych
(wygrała Politechnika Lubelska) i Natural Sciences/ Nauki przyrodnicze (laureatem został Uniwersytet Warszawski).


Wprawdzie w tym roku nie otrzymaliśmy nagrody (w 2018 r. zwyciężyliśmy w kategorii Engineering and Technologies, a w 2017 r. Uniwersytet Zielonogórski zwyciężył w kategorii Natural Sciences), ale sama nominacja jest w świecie akademickim już dużym wyróżnieniem dla uczelni.


Intencją ELSEVIER Research Impact Leaders Awards jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (z lat 2016-2018) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.


Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.


ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w 2016 r., jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.


Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach: Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences, Social Sciences.


Szczegóły wydarzenia: http://perspektywy.org/warsaw2019/nagrody-nominacje#regulamin
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT