Pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z Lubuskiego

plakat 4 maturzysto studencie wer. 6.jpg

12 maja 2018 r.

 

 

Podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Lubuskiego, które miało miejsce 23 kwietnia 2018 r. radni podjęli uchwałę nr XLIV/670/18 w sprawie udzielania pomocy materialnej studentom (Dz. Urz. z 2018 r., poz. 1094).  Na jej mocy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z Lubuskiego, od roku akademickiego 2018/2019. Studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Regulaminie udzielania pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego” będą mogli ubiegać się o następujące stypendia: za podjęcie studiów w naszym województwie - stypendium motywujące. Natomiast studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, będą mogli ubiegać się o stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej - stypendium przedsiębiorcze.

 


O te stypendia mogą ubiegać się studenci, którzy będą się kształcić w następujących obszarach naukowych – nauk technicznych, nauk ścisłych, nauk ekonomicznych oraz nauk przyrodniczych.

 


Stypendia motywujące będą przyznawane na okres 9 miesięcy, to jest od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, w wysokości maksymalnie 1 000 zł miesięcznie.

 


Stypendia przedsiębiorcze przyznawane studentom na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej, będą wypłacane w wysokości 5 000 zł jednorazowo, nie później niż do 20 grudnia danego roku kalendarzowego.

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego rozpoczyna akcję promocyjną w szkołach ponadgimnazjalnych województwa. Druki wniosków o stypendium będą udostępnione we wrześniu.

 

 

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 45 65 588.

 

Poniżej publikujemy uchwałę Sejmiku, jak i regulamin przyznawania stypendiów:

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT