Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pomoc specjalistów dla studentów i pracowników UZ

Unia 1 wł..jpg

 

 

.

cwozn 2.jpg

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, które działa Uniwersytecie Zielongóskim udziela wsparcia studentom i pracownikom naszej uczelni (nie tylko osobom z niepełnosprawnościami). W ramch projektu  „UZ dostępny dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. CWON ma swoją siedzibę ma w budynku A-16  przy al. Wojska Polskiego 69 na Kampusie B.

Poniżiej dyżury specjalistów, z których porad można skorzystać:

 

 

 

Harmonogram pracy

CENTRUM WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

od 1.01.2023 r.

 

 

PSYCHOLOG  tel. 797 974 050

 

poniedziałek   7:30-11.30

  wtorek             13:00-17:00

  czwartek         13:00-15:00

 piątek              7:30-13:30

 

 

SOCJOTERAPEUTA
limit godzin realizowanych w ramach projektu wyczerpany

 

 

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
limit godzin realizowanych w ramach projektu wyczerpany
 

 

LOGOPEDA tel. 789 441 968
 

czwartek:         15:00-19:00

 piątek:             13:30-15:00

 

 

 

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy specjalistów nie z powodu sytuacji kryzysowej, lecz dokonać diagnozy i terapii, proszone są przed kontaktem ze specjalistami o wypełnienie i odesłanie załączonych dokumentów (wsparcie udzielane jest w ramach projektu "UZ dostępny dla wszystkich") na adres: cwon@uz.zgora.pl.

 

 

 

Projekt  „UZ dostępny dla wszystkich” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A030/19


 

 

 

 

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą skorzystać również z bezpłatnej pomocy innych specjalistów.

 
 
Pomoc psychologiczna i specjalistyczna


Telefony w sytuacjach kryzysowych:


psycholog  - 797 974 050, 68 352 83 75


socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, logopeda - 789 441 968, 68 328 29 74


 

 

Pomoc psychologiczna dla studentów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego w języku ukraińskim

 

psychologa –  Olga Pechova

tel. 797 97 40 97

od pn do pt. w godz. 17.00 – 19.00

 

Психологічна допомога студентам та працівникам Університету Зелена Гура українською мовою


психолог – Ольга Печова

телефон: 797 97 40 97


з понеділка по п'ятницю з 17.00 - 19.00
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT