Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

„Poradzicie sobie wszędzie” – pierwsze absolutorium kierunku lekarskiego na UZ

28 czerwca br.

 

Bożenna Bukiewicz.jpg

Posłanka na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji Bożenna Bukiewicz, która była inicjatorka powołania kierunku lekarskiego na UZ.


W sobotę, 26 czerwca br. w auli uniwersyteckiej przy ulicy Podgórnej miało miejsce historyczne wydarzenie – gala absolutoryjna pierwszego rocznika kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W uroczystości udział wzięli: Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojciech Perczak – Wicewojewoda Lubuski, Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra, władze uczelni: prof. Wojciech Strzyżewski – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Maciej Zabel – prorektor ds. Collegium Medicum, prof. Magdalena Graczyk – prorektor ds. jakości kształcenia, dr hab. Barbara Literska, prof. UZ – prorektor ds. studentów, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ – prorektor ds. współpracy z gospodarką, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds. rozwoju i finansów oraz dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ – dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, a także nauczyciele akademicy, studenci i zaproszeni goście. Podczas wystąpień nie zabrakło słów uznania, gratulacji i życzeń wielu sukcesów zawodowych. Często wspominano o historii powstania kierunku lekarskiego, którego inicjatorką była posłanka na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji Bożenna Bukiewicz. To dzięki jej wieloletniej pracy i pracy wielu innych osób – polityków, samorządowców, władz Uniwersytetu, 6 lat temu można było uruchomić kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim.


 

Elzbieta Anna Polak.jpg

Elżbieta Anna Polak - marszałek województwa lubuskiego.

Podczas sobotniej uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak zwracając się do świeżo upieczonych lekarzy, gratulując im ukończenia studiów, przypomniała też ich ogromne zaangażowanie w czasie pandemii: Drodzy studenci, jesteście pionierami lubuskiej ochrony zdrowia, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. W mojej ocenie wy już zdaliście egzamin lekarski, gdy w ubiegłym roku odważnie stanęliście razem z waszymi starszymi kolegami przy łóżkach chorych na Covid, ratując ich zdrowie i życie. Jestem przekonana, że poradzicie sobie wszędzie. Marszałek Województwa Lubuskiego, jak i inni występujący goście, mówiła o silnej potrzebie edukowania nowej kadry medycznej i wyraziła głęboką nadzieję, że tegoroczni absolwenci tego kierunku pozostaną w województwie lubuskim zasilając regionalne placówki zdrowia.


Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski, powiedział, że pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego są najlepszym prezentem z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ podziękowała kadrze nauczycieli akademickich, a absolwentom życzyła wielu sukcesów i satysfakcji z rozpoczynającego się życia zawodowego: Bardzo wiele dobrych słów dzisiaj już usłyszeliście. Słyszeliście życzenia, gratulacje, wiele jeszcze dobrych słów usłyszycie. Przyjmijcie je, proszę. Naprawdę na nie zasługujecie. Chciałabym skupić się w tym momencie bardziej na przyszłości, czyli na życzeniach, które chciałabym wyrazić w imieniu całej społeczności akademickiej. Życzę Wam abyście dobrze lokowali swoją energię, macie jej ogromne ilości. Chciałabym, żebyście przeszli przez życie z satysfakcją, żeby przyniosło Wam same sukcesy i bardzo wiele radości. Będę trzymać za Was kciuki 18 września (wówczas absolwenci kierunku lekarskiego będą zdawać Lekarski Egzamin Końcowy – egzamin państwowy konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce – dopisek et). Jestem pewna, że zdacie egzamin w jak najlepszym stylu. Życzę Wam szczęśliwego życia pełnego sensu.

prof. Wojciech Strzyżewski.jpg

JM Rektor UZ - prof. Wojciech Strzyżewski

Nie zabrakło również podziękowań od studentów. W ich imieniu wystąpiła starościna kierunku lekarskiego – Aleksandra Kotlińska. Okolicznościowy wykład „Jak żyć? Czy filozofia egzystencjalna może być pomocna w dobie pandemii?” wygłosił dr Władysław Sterna, który jednocześnie podziękował swoim studentom i pogratulował im ukończenia tego trudnego i wymagającego kierunku.


Podczas uroczystej gali zostały wręczone nagrody i wyróżnienia najbardziej aktywnym studentom, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce, a ponadto działali społecznie i na niwie naukowej. Studenci również wręczyli nagrody nauczycielom akademickim, którzy najbardziej zapadli im w pamięci podczas 6 lat studiów.


Momentem kluczowym uroczystości było rozdanie dyplomów, przyrzeczenie lekarskie i udzielenie absolutorium. Warto w tym momencie wspomnieć, że dyplomy wręczało troje dziekanów tego Wydziału.Pierwszy te obowiązki pełnił prof. dr. hab. n. med. Marek Spaczyński, następnie dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ oraz obecna dziekan Wydziału dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ.  

Z pewnością w pamięci wszystkich obecnych w auli zapadnie moment wyrzucenia biretów w górę. Nie zabrakło łez wzruszenia i mnóstwa uśmiechów.


Od soboty, 25 czerwca br. 51 absolwentów kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, może szczycić się tytułem lekarza.

uroczystość zgromadziła wielu gosci.jpg Wojciech Perczak.jpg prof. Maciej Zabel.jpg
Uroczystość zgromadziła wielu gości. Wojciech Perczak - Wicewojewoda Lubuski. prof. Maciej Zabel - prorektor ds. Collegium Medicum.
prof. A. Ziółkowska.jpg Janusz Kubicki.jpg Aleksandra Kotlińska.jpg
prof. Agnieszka Ziółkowska - dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Janusz Kubicki - Prezydent Miasta Zielona Góra. Aleksandra Kotlińska - starościna roku.
Absolwenci w całej krasie.jpg kolejka po listy gratulacyjne.jpg wręczenie dyplomów.jpg
Absolwenci w całej krasie. Kolejka po listy gratulacyjne była długa. Troje dziekanów wręczało dyplomy.
birety w górę.jpg
Birety w górę!

Wszystkie zaprezentowane zdjęcia są autorstwa Kazimierza Adamczewskiego.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT