Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Porozumienie o współpracy pomiędzy SWFiS UZ a ODN

24.04.2014 r.

 

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim podpisano porozumienie o współpracy w sprawie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów.

Ze strony UZ porozumienie podpisał Rektor UZ – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński natomiast ze strony Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – Dyrektor Sławomir Głowacki.

 

Porozumienie ma na celu wieloletnią i wieloaspektową współpracę pomiędzy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Zielonogórskiego, a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, umożliwiająca działania na rzecz realizacji potrzeb edukacyjnych środowiska sportowego południowej części województwa lubuskiego.

 

W ramach porozumienia zostanie opracowany harmonogram zajęć warsztatowych skierowanych do nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów  w południowej części województwa lubuskiego. Ponadto opierać się będzie na wymianie doświadczeń poprzez wzajemne pozyskiwanie nauczycieli konsultantów Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ do realizacji form doskonalenia, seminariów i konferencji, a także upowszechniania, na stronach internetowych, dobrych praktyk w zakresie szczególnych osiągnięć pedagogicznych nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Fotogleria:
(Mamert Janion)


 

IMG_3278.JPG IMG_3281.JPG IMG_3283.JPG
IMG_3285.JPG IMG_3286.JPG IMG_3289.JPG
IMG_3282.JPG IMG_3288.JPG IMG_3293.JPG
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT