Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a PWSZ w Sulechowie

29 września 2015 r.

 

 

Dziś zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie. Dokument w obecności marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak, podpisali rektorzy obu uczelni – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński i prof. dr hab. inż. Marian Miłek.

 

Celem współpracy pomiędzy UZ i PWSZ jest transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczelniami w zakresie kształcenia oraz badań naukowych w długofalowej perspektywie rozwoju obu uczelni. Obejmuje on zarówno kształcenie studentów, jak i rozwój bazy naukowej, a także wspólne inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz realizację projektów w oparciu o bazę badawczą obu Uczelni. UZ i PWSZ będą dążyć do prowadzenia badań naukowych i realizowania projektów we współpracy z  Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o., Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. oraz Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o.

 

Obie uczelnie będą wzajemne wspierać się w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych, organizacji praktyk studenckich oraz w dostosowaniu programów kształcenia do realiów rynków pracy, a także wspólnego prowadzenie wybranych kierunków studiów oraz organizacji wspólnych szkoleń i specjalistycznych kursów czy promocję kształcenia w zawodach związanych z potencjałem kadrowym i infrastrukturalnym obu Uczelni.

 

Poza tym Uniwersytet Zielonogórski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zobowiązały się do wzajemnego wspierania się w ramach swoich możliwości faktycznych i prawnych, w działaniach na rzecz rozwoju województwa lubuskiego oraz społeczności lokalnych, a PWSZ zadeklarowała propagowanie studiów II i III stopnia prowadzonych przez UZ, wykorzystując m.in. Biuletyn Informacyjny oraz materiały promocyjne PWSZ.

 

Porozumienie zostało podpisane w sali prasowej Urzędu Marszałkowskiego.

 

KAZ_1037.jpg KAZ_1043.jpg
fot. Kazimierz Adamczewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT