Posiedzenie prezydium i członków Zielonogórskiej Konferencji Rektorów na UZ

15 lutego 2017 r.

 

 

Jutro na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się posiedzenie prezydium i członków Zielonogórskiej Konferencji Rektorów, w którym wezmą udział przedstawiciele 18 polskich uczelni średniej wielkości. Podczas spotkania rektorzy będą pracować nad wspólnym stanowiskiem w sprawie nowego Prawa o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0. Rektorzy będą też rozmawiać o współpracy pomiędzy uczelniami, które mogą zaowocować zoptymalizowaniem wykorzystania potencjału naukowego i infrastruktury badawczej uczelni. Współpraca ta ma zostać nawiązana w ramach konsorcjum małych i średnich uczelni akademickich, które powstało z inicjatywy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do konsorcjum należy 10 uniwersytetów i 12 politechnik.

Spotkanie odbędzie się w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 o godz. 10.00.

 

Skąd się wzięło konsorcjum?

Uniwersytet Zielonogórski złożył wniosek w konkursie realizowanym w ramach programu DIALOG „Region dla uczelni, uczelnia dla regionu” – kluczem do zrównoważonego rozwoju Polski Stanowisko 21 akademickich uczelni (uniwersytetów i politechnik) w sprawie nowego projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz możliwości współpracy między uczelniami w celu poprawy jakości rozwoju naukowego, kształcenia oraz innowacyjności w skali regionalnej i globalnej.


19 stycznia 2017 r. w siedzibie MNiSW odbyło się pierwsze spotkanie w ramach planowanego Projektu. Na spotkanie przybyli rektorzy lub prorektorzy wszystkich 21 zaproszonych uniwersytetów i politechnik (dziś są już 22 uczelnie). Konferencję otworzył prof. Aleksander Bobko, Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który podziękował Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeuszowi Kuczyńskiemu za cenną inicjatywę.


Założenia Projektu „Region dla uczelni, uczelnia dla regionu” uzyskały pełną akceptację wszystkich zaproszonych do udziału w Konsorcjum Uczelni. Ukonstytuowało się jego prezydium. Przyjęto nazwę „Zielonogórska Konferencja Rektorów", pod którą będą występować uczelnie wchodzące w jej skład.  

 


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT