Poszukiwani eksperci gospodarczy do oceny projektów B+R

9 stycznia 2015 r.

NCBR.png

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Ich rolą będzie ocena wniosków o dofinansowanie projektów B+R składanych w programach NCBR przez przedsiębiorców.

 

NCBR to agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która już od 2007 roku działa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Odbywa się to między innymi poprzez finansowanie realizowanych przez przedsiębiorców projektów badawczo-rozwojowych o największym potencjale komercyjnym. Takiej oceny dokonują współpracujący z NCBR eksperci.

Nie wszystkie z podejmowanych prac B+R zwiastują sukces rynkowy. Dlatego przed składanymi do nas projektami poprzeczkę zawieszamy wysoko, a jednym z najważniejszych kryteriów oceny jest szansa na rynkowy sukces zgłaszanych do nas pomysłówmówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum badań i Rozwoju. Poszukujemy doświadczonych w branży B+R przedsiębiorców, którzy będą zasiadać w panelach ekspertów. Ich rolą będzie ocena, czy zaproponowana przez przedsiębiorcę technologia jest na tyle przełomowa by zapewnić mu przewagę konkurencyjną na arenie międzynarodowej wyjaśnia Leszek Grabarczyk.

 

Do obowiązków współpracującego z NCBR eksperta należy:

1.   ocena zgłaszanych projektów pod kątem biznesowo-gospodarczym, tj. w zakresie potencjału komercjalizacyjnego projektów, w tym w szczególności:

poprawności identyfikacji potrzeby rynkowej, odpowiedzią na którą ma być dany projekt,
analizy rynku docelowego dla wyników projektu,
identyfikacji ryzyk związanych z wdrożeniem wyników projektu,
zdolności wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu;

2.   kwalifikowanie projektów do dofinansowania na podstawie spotkań z wnioskodawcami, uczestnictwo w posiedzeniach panelu ekspertów;

3.   sporządzanie uzasadnień oceny projektów, w odniesieniu do poszczególnych kryteriów oceny.

 

NCBR wymaga od ekspertów:

1. doświadczenia w realizacji/wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;

2.  znajomości specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku;

3. dyspozycyjności i terminowości oraz mobilności (wymagane uczestnictwo w spotkaniach z wnioskodawcami w Warszawie).

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z NCBR proszone są o kontakt mailowy na adres eksperci.gosp@ncbr.gov.pl. W odpowiedzi Centrum przesyła indywidualny formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dot. proponowanych warunków współpracy.

Więcej informacji na stronie::

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT