Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pozytywny WPSNZ

wykład B. Idzikowski.jpg

Studenci I roku słuchają wykładu dr.hab. Bogdana Idzikowskiego, prof. UZ. Fot. Tomasz Gawałkiewicz, ZAFF.

21 września 2015 r.

 

 

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. (Dla przypomnienia - Polska Komisja Akredytacyjna jest jedyną w Polsce prawnie umocowaną instytucją zajmującą się oceną jakości kształcenia.) Oznacza to, że Wydział spełnia wymagania dotyczące jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych nań kierunkach studiów (są to: pedagogika, psychologia, socjologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, praca socjalna).

 

 

Ocena instytucjonalna dotyczy poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni (np. jej wydziałów), natomiast ocena programowa prowadzona jest na pojedynczych kierunkach studiów. Kryteria oceny instytucjonalnej to: zgodność działania jednostki z misją i strategią rozwoju uczelni; funkcjonowanie  i doskonalenie wewnętrznego systemu  zapewnienia jakości kształcenia; efektywność polityki kadrowej realizowanej w jednostce; zapewnienie rozwoju bazy dydaktycznej i naukowej zgodnie ze strategią rozwoju jednostki; współdziałanie  z otoczeniem społecznym,  gospodarczym lub kulturalnym, współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi; funkcjonowanie systemu wsparcia studentów i doktorantów;jakość kształcenia na studiach podyplomowych; jakość kształcenia na studiach doktoranckich.
 

polonez WPSWNZ.jpg

Co roku "Gala Animatorów" rozpoczyna się efektownym polonezem. Fot. Tomasz Gawałkiewicz, ZAFF

 

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu jest już ósmym wydziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego, który został poddany ocenie instytucjonalnej i ósmym, któremu przyznano cenę pozytywną. Wcześniej przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenili następujące Wydziały UZ: Artystyczny; Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki; Fizyki i Astronomii; Humanistyczny; Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz Mechaniczny.

 

Serdecznie gratulujemy pracownikom i studentom Wydziału.

 

 

Przypomnijmy, że 1 października br. Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu zmienia nazwę na Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.  Także 1 października br. rusza Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu i na tym nowym Wydziale UZ będą się kształcić studenci pielęgniarstwa i wychowania fizycznego.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT