Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prace magisterskie nagrodzone

Jutro Prezydent Miasta Janusz Kubicki wręczy nagrody za najlepszą pracę magisterską z zakresu profilaktyki, resocjalizacji, poprawy bezpieczeństwa w mieście.

 

Konkurs zorganizowała Fundacja „Bezpieczne Miasto” oraz Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kapituła konkursu przyznała 3 nagrody:

I miejsce i nagrodę pieniężną 1 200,- zł brutto otrzymuje mgr Krzysztof Tkaczyszyn za pracę Zachowania agresywne uczniów wobec nauczycieli. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Grażyny Miłkowskiej, prof. UZ;

II miejsce i nagrodę pieniężną 1 000,- zł brutto otrzymuje mgr Anna Szulgo za pracę Zielonogórzanie w obliczu osamotnienia. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Grażyny Miłkowskiej, prof. UZ;

III miejsce i nagrodę pieniężną 800,- zł brutto otrzymuje mgr Paweł Kozłowski za pracę Przestępczość na terenie miasta Zielonej Góry w latach 2007 – 2011 na podstawie danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Praca została napisana pod kierunkiem dr. Krzysztofa Wąża. 

Kapituła postanowiła przyznać również 4 wyróżnienia:

Wyróżnienie i nagrodę pieniężną 500,- zł brutto otrzymuje mgr Agnieszka Brudnoch za pracę Samotność i osamotnienie kobiet w kontekście ich życia rodzinnego i kariery zawodowej. Praca została napisana pod kierunkiem prof. Zdzisława Wołka;

Wyróżnienie i nagrodę pieniężną 500,- zł brutto otrzymuje mgr Renata Kapica za pracę Pedagog szkolny w opiniach uczniów. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Grażyny Miłkowskiej, prof. UZ;

Wyróżnienie i nagrodę pieniężną 500,- zł brutto otrzymuje mgr Katarzyna Romanowska za pracę Przyjaźń i zainteresowania a samodzielność dzieci z rodzin zastępczych. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Grażyny Gajewskiej, prof. UZ;
Wyróżnienie i nagrodę pieniężną 500,- zł brutto otrzymuje mgr Aneta Kluz za pracę Oczekiwania w stosunku do Straży Miejskiej w Zielonej Górze. Praca została napisana pod kierunkiem dra hab. Mirosława Kowalskiego, prof. UZ;

Nagrody sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu Miasta Zielona Góra. Pula nagród w 2013 roku wyniosła 5 000,- zł.

Skład Kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu profilaktyki, resocjalizacji, poprawy bezpieczeństwa w mieście Zielona Góra:

dr Zbigniew Bartkowiak – Prezes Zarządu Fundacji „Bezpieczne Miasto” – Przewodniczący;
dr Jolanta Lipińska-Lokś – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego;
dr Lidia Wawryk – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego;
Anna Nitschka – Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona;
Zbigniew Sługocki – Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra;

Nagrody zostaną wręczone przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego we wtorek, 10 grudnia 2013 r., o godz. 12.00 w sali ślubów zielonogórskiego Ratusza.

 

 

mrg

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT