Praktyki studenckie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

11 czerwca 2019 r.

 

logo_lubuskie2.gif

 

W lipcu, sierpniu i wrześniu studenci studiów stacjonarnych z Województwa Lubuskiego mogą odbyć bezpłatne praktyki. Celem praktyk jest umożliwienie osobom rozpoczynającym karierę zawodową zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy w rzeczywistych warunkach pracy. Rekrutacja rusza 12 czerwca i potrwa do 30 czerwca 2019 r.

 

Preferowane kierunki studiów to między innymi: prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia, kulturoznawstwo oraz informatyka.

 

Praktyka będzie bezpłatna i potrwa 1 miesiąc, obejmie maks. 150 godzin zegarowych. Student będzie mógł uczestniczyć w jednej miesięcznej praktyce w danym roku kalendarzowym. Studenci odbędą praktyki w komórkach organizacyjnych urzędu, z uwzględnieniem kierunku studiów, który powinien być zbieżny z zakresem zadań realizowanych w departamencie.

 

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w Urzędzie muszą wypełnić czytelnie wniosek i przesłać wypełnione zgłoszenie pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w godzinach pracy Urzędu.

 

Wniosek, regulamin oraz więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

http://bip.lubuskie.pl/606/Praktyki_u_Marszalka/

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT