Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prawo karne i postępowanie karne w dobie epidemii COVID-19 - doświadczenia niemieckie i polskie – podsumowanie konferencji naukowej

 

 

26 maja 2021 r. 

Konferencja 2021.JPG

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prawo karne i postępowanie karne w dobie epidemii COVID-19 - doświadczenia niemieckie i polskie"

W dniu 21 maja 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawo karne i postępowanie karne w dobie epidemii COVID-19 - doświadczenia niemieckie i polskie” zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego.

 

Konferencja stanowiła ważne forum wymiany poglądów i doświadczeń badaczy z obu krajów na temat nowelizacji ustaw karnych podczas pandemii, widzianych w perspektywie społecznej, konstytucyjnej i legislacyjnej.

 

Obrady otworzył Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ - dr hab. Andrzej Bisztyga prof. UZ, a referaty wygłosili znakomici prelegenci z ośrodków naukowych z Polski i Niemiec: dr hab. Ryszard Piotrowski prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. Dr. Stefan Haack z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Dr. Matthias Fahrner z Uniwersytetu w Konstancji, Prof. Dr. Brian Valerius z Uniwersytetu w Bayreuth, dr hab. Sławomir Steinborn prof. Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzenie paneli i moderowanie dyskusji zapewnili prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dr hab. Maciej Małolepszy prof. UZ oraz dr Sebastian Kowalski z zielonogórskiej Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego.

 

Konferencja okazała się dużym sukcesem zarówno organizacyjnym, jak i naukowym. Wszystkie miejsca zarezerwowane dla uczestników Konferencji były zajęte już kilka dni przed tym wydarzeniem. W Konferencji wzięli udział pracownicy naukowi reprezentujący w sumie piętnaście ośrodków naukowych, a ponadto adwokaci, radcowie prawni oraz sędziowie z Polski i Niemiec. Bardzo duży wkład w organizację Konferencji i sprawny jej przebieg mieli członkowie komitetu organizacyjnego, byli i obecni seminarzyści w Katedrze: mgr Hubert Kocur i stud. Katarzyna Cimek oraz wspierający wydarzenie od strony informatycznej dr inż. Jarosław Wagner. Nieocenioną pomoc zapewnili tłumacze z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą: Bartosz Jakimiec, Benedykt Moeckel i Anna Szarek.

 

Organizatorzy Konferencji mają nadzieję wydać jeszcze w tym roku monografię pokonferencyjną, a nawiązaną przy okazji współpracę z niemieckimi ośrodkami naukowymi kontynuować w przyszłości.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT