Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prezentacja badań prof. A. Wudarskiego w Moskwie

10 maja 2021 r.

 

A. Wudarki - wykład on-line.jpg

Wykład prof. Wudarskiego w Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Sprawiedliwości w Moskwie

 

Prof. Arkadiusz Wudarski z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego jest stypendystą programu Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).  W ramach tego projektu wygłosił  na początku maja wykład na Uniwersytecie w Tibilisi. Tematyka badań realizowanych przez niego wzbudza zainteresowanie również poza Szwajcarią. W kwietniu br. stypendysta był gościem Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Sprawiedliwości w Moskwie (Российским государственным университетом правосудия – Russian State University of Justice). Na zaproszenie rektora – Władimira Wiktorowicza Kułakowa wygłosił wykład poświęcony zaskarżeniu ojcostwa prawnego w wybranych krajach europejskich. Analiza porównawcza oparta była przede wszystkim na szwajcarskim, polskim i niemieckim porządku prawnym. Jest to integralana część badań realizowanych obecnie przez stypendystę NAWA na Uniwersytecie w Zurichu.

 

 

Wyniki badań zostały zaprezentowane online w ramach sesji plenarnej międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 27 kwietnia 2021 r. w Moskwie z okazji 25-lecia kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej. Celem konferencji było omówienie i znalezienie rozwiązań problemów współczesnego prawa rodzinnego oraz wymiana doświadczeń badawczych. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Byli wśród nich przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, palestry oraz naukowcy i studenci z ponad 20 rosyjskich uniwersytetów, a także prawnicy z Kirgistanu oraz Usbekistanu. Reprezentowane były między innymi uniwersytety z Moskwy, St. Petersburga, Saratowa, Rostowa, Nowosibisrska, Wielkiego Nowogrodu, Kazania, oraz Władywostoku. Gospodarz konferencji – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Sprawiedliwości w Moskwie – należy do wiodących ośrodków akademickich w Federacji Rosyjskiej ściśle współpracującym z Sądem Najwyższym.

 

Profesor A. Wudarski od dawna współpracuje z rosyjskimi naukowcami, w szczególności z Uniwersytetami w St. Petersburgu oraz w Moskwie. Wynikiem tej współpracy są wspólne projekty oraz publikacje naukowe. Jest on także członkiem rady programowej wydawnego w Federacji Rosyjskiej naukowego czasopisma prawniczego “Правосудие / Justice“.

 

Planowana jest wspólna publikacja z rosyjskimi naukowcami dotycząca wybranych aspektów pozycji prawnej ojca biologicznego uwzględniającej perspektywę rosyjską.

 

 

 

 

 

 

 

logo Uniwersytetu w Moskwie.jpg logo- nawa poziom.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT