Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prezentacja europejskiej antologii pt. Zieleni się drzewo pokoju

6 października 2016 r.

 

okladka.jpg

 

Uniwersytet Zielonogórski i Dom Kultury im. Fryderyka Chopina w Sulechowie przygotowali europejską antologię poezji pt. Zieleni się drzewo pokoju. Poezja europejska w intencji powszechnej zgody pod redakcją Aleksandry Sołtysiak i Konrada Sutarskiego. Antologia zawiera – związane dosłownie i w przenośni z ideą pokoju i międzyludzkiego porozumienia – wiersze oraz życiorysy 60 znanych poetów z 23 krajów Europy. Są to m.in.: Bułgaria – Magdalena Kostowa-Panajotowa, Chorwacja – Dorta Jagić, Czechy – Josef Mlejnek, Dania – Niels Hav, Hiszpania – Antonio Colinas, Litwa – Donaldas Kajokas, Macedonia – Lidija Dimkovska, Niemcy – Jan Wagner, Polska – Bohdan Zadura, Rosja – Borys Grebienszczikow, Rumunia – Mircea Dinescu, Serbia – Vojislav Karanović, Ukraina – Oksana Łozowa, Węgry – Csoóri Sándor, Wielka Brytania – Clive Wilmer, Włochy – Eugenio De Signoribus. Każdy z zaproszonych autorów jest prezentowany jednym wierszem w języku oryginału oraz po polsku i w przekładzie angielskim, a także krótkim życiorysem w języku polskim i angielskim.


Uroczysta prezentacja europejskiej antologii pt. Zieleni się drzewo pokoju odbędzie się:
 

10 października br. o godz. 18.00 – „Gala Promocji” - Sala Widowiskowa Sulechowskiego Domu Kultury przy al. Wielkopolskiej 3 w Sulechowie;
 

11 października br. o godz. 10.00 – „Sympozjum i promocja antologii poetyckiej” Sala Konferencyjna Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Woj. Polskiego 70 w Zielonej Górze;

 

Podczas sulechowskiej części Gali wiersze będą czytać: Swietłana Kostiuk (Ukraina), Konrad Sutarski (Węgry) i Robert Czechowski – dyrektor Lubuskiego Teatru. Odbędzie się także koncert pieśni, w programie którego usłyszymy: Bogumiłę Tarasiewicz – mezzosopran, Jakuba Kotowskiego – skrzypce i Bartłomieja Stankowiaka – fortepian.

 

W dyskusji podczas sympozjum na Uniwersytecie Zielonogórski będą uczestniczyć: redaktorzy antologii – Aleksandra Sołtysiak i Konrad Sutarski oraz prof. Andrzej Pieczyński – prorektor ds. rozwoju, prof. Jarosław Macała z Instytutu Politologii, prof. Małgorzata Mikołajczak z Instytutu Filologii Polskiej i prof. Andrzej Tuchowski z Instytutu Muzyki.
 

Uroczystość uświetni również koncert w wykonaniu Bogumiły Tarasiewicz – mezzosopran, Jakuba Kotowskiego – skrzypce i Bartłomieja Stankowiaka – fortepian, który odbędzie się w Galerii Sztuki Biblioteki UZ. Wydarzeniu będzie towarzyszyła wystawa prac studentów malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych UZ „Dyplomy 2016”
 

 

 

Wydawnictwo Zieleni się drzewo pokoju. Poezja europejska w intencji powszechnej zgody jest głosem sprzeciwu wobec dokonywanych zbrodni w wyniku wybuchających i nasilających się konfliktów wojennych oraz dokonywanych aktów terrorystycznych w różnych częściach świata, ukazujących ogrom dramatu ludzkiego cierpienia, których najpoważniejszym skutkiem stało się zbanalizowanie śmierci, a tym samym pomniejszenie wartości życia w połączeniu z rozpowszechnianiem nienawiści i przemocy, która przyzwyczaiła ludzi, a nawet i całe narody, do pogardy i irracjonalnej nietolerancji.

 

Poniżej prezentujemy sylwetki kilku poetów, których wiersze znalazły się w antologii:
 

Josef Mlejnek (ur. 1946) - Czechy poeta, krytyk literacki i teatralny, tłumacz literatury polskiej i francuskiej, wystąpił z wierszem „Cesta do Andělské Hory”. Autor przekładu tekstów m.in. Cz. Miłosza, S. Mrożka, A. Besançon. Jeden z sygnatariuszy Karty 77 (1985). Jego wiersz wraz z wierszami wymienionych poetów przytaczam w wersji angielskiej.
 

Lidija Dimkovska (ur. 1971) - Macedonia, poetka, eseistka i tłumaczka zaprezentowała się wierszem o ponadczasowym tytule „АЗИЉАНИ”./Asylum Seekers. Laureatka wielu nagród: nagrody literackiej Huberta Burdy dla młodych poetów z Europy Wschodniej (2009), międzynarodowej nagrody poetyckiej Tudor Arghezi w Rumunii, europejskiej Nagrody Literackiej (2013). Z kolei z Węgier Ferenc Juhász (ur. 1928), jeden z najwybitniejszych poetów węgierskich o międzynarodowej renomie, zdobywca wielu nagród, m.in. nagrody Kossutha (1951, 1973), prezentujący w antologii swój wiersz pt. :Remembering the Painting of a Bleeding Face”.
 

Györy Gömöri (ur. 1934) - Węgry, pisarz, eseista, historyk i tłumacz literatury polskiej, żyjący na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zaproponował wiersz pt. Letter from a declining empire. Wykładowca literatury polskiej w Instytucie Wschodnioeuropejskim w Cambridge, autor monografii C. K.Norwida.
 

Jan Wagner (ur. 1971) - Niemcy, jeden z najwybitniejszych poetów średniego pokolenia w Niemczech, tłumacz poezji anglojęzycznej, do 2003 współwydawca międzynarodowej antologii literackiej „Die Aussenseite des Elementes”, laureat wielu nagród poetyckich: Mondseer Lyrik (20040, Anny Seghers (2004), Friedricha Hölderlina (2011), Eduarda Mörike (2015), Targów Książkowych w Lipsku (2015), nadesłał wiersz pt. : december 1914”.

 

 

 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT