Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prezydent RP nadał nominacje profesorskie kolejnym dwóm naukowcom z UZ

16 października 2017 r.

 

 

Miło nam poinformować, że dr hab. Leszek C. Belzyt, prof. UZ  z Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz dr hab. Wojciech Błogowski, prof. UZ z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu otrzymali nominacje profesorskie, nadane przez Prezydenta RP. Poniżej zamieszczamy biogramy obu nowych profesorów, którym serdecznie gratulujemy przyznanych tytułów.

 

 

prof. L_Belzyt właściwy.jpg

Leszek Cezary Belzyt, urodził się 27 sierpnia 1958 roku w Warszawie. Z wyróżnieniem zdał maturę w I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1977-1981 studiował historię o specjalności archiwistycznej na UMK w Toruniu, którą ukończył z wyróżnieniem. W latach 1981-1988 był asystentem i adiunktem na UMK w Instytucie Historii, w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej po 1945 roku. 13 maja 1987 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Problem weryfikacji ludności rodzimej Warmii, Mazur i Powiśla w latach 1945-1950”, której promotorem był prof. Ryszard Kozłowski, a recenzentami: prof. Wojciech Wrzesiński i Kazimierz Wajda.

 

W latach 1991-2000 pracował naukowo w Berlinie i Lipsku w instytutach badawczych: Historische Kommission zu Berlin pod kierunkiem prof. Klausa Zernacka oraz Gesisteswissenschsftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas pod kierunkiem prof. Winfrieda Eberharda. W latach 1996-2006 prowadził zajęcia dydaktyczne na Humboldt-Universität zu Berlin, Leipziger Universität, Technische Universität Dresden i Universität Potsdam. 2 grudnia 1999 roku otrzymał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tytuł pracy: „Kraków i Praga około 1600 roku”.

 

 

We wrześniu 2001 roku został zatrudniony jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Zielonogórskim, w Instytucie Historii, w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII wieku. W październiku 2012 roku został pracownikiem Wydziału Ekonomii i Zarządzania, a od maja 2013 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości na tymże Wydziale. W latach 2013-2015 kierownik polsko-niemieckiego projektu unijnego pt. „Dolne Łużyce i południowa część województwa lubuskiego. Krajobraz kulturowy w centrum Europy” we współpracy z Brandenburgische Technische Universität Cottbus.

 


W latach 2014-2017 członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


W marcu 2015 roku został odznaczony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania .

 


Dnia 23 września 2017 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta RP.

 


Autor dziewięciu monografii autorskich i dziewięciu książek wydanych pod jego redakcją. Opublikował także ponad 70 artykułów, wydanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz pracach zbiorowych, a ponadto prawie 40 recenzji, zamieszczonych w większości w czasopismach niemieckich oraz kilkanaście drobnych publikacji.

 


Promotor około 80 prac licencjackich i 400 prac magisterskich. Pod jego kierunkiem promowało się dwóch doktorów, a kolejne dwie obrony rozpraw doktorskich odbędą się jeszcze do końca tego roku.

 


Zainteresowania prof. Leszka C. Belzyta skupiają się wokół rodziny, podróży, poezji, tenisa ziemnego i snookera.    

 

 

prof. W. Błogowski.jpg

Fot. Kazimierz Adamczewski

Od 2013 r. Wojciech Błogowski – jest profesorem w Katedrze Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 


W swojej pracy badawczej prof. W. Błogowski koncentruje się na poznawaniu mechanizmów biochemicznych i molekularnych prowadzących do rozwoju złośliwych nowotworów żołądka i trzustki (głównie raka oraz nowotworów neuroendokrynnych) oraz na badaniu metabolizmu ludzkiej tkanki tłuszczowej i jego związku z rozwojem nowotworów przewodu pokarmowego u ludzi.

 


Prof. W. Błogowski kierował łącznie pięcioma grantami - trzema projektami badawczymi finansowanymi przez instytucje krajowe oraz dwoma projektami przyznanymi przez fundacje międzynarodowe. Dorobek naukowy prof. W. Błogowskiego stanowią liczne międzynarodowe artykuły naukowe opublikowane w takich czasopismach jak m.in. Stem Cells Translational Medicine, Scientific Reports czy Oncoimmunology, które zostały zacytowane ponad 300 razy. Indeks Hirscha prof. W. Błogowskiego wynosi 11. Prof. W. Błogowski jest promotorem czterech rozpraw doktorskich.

 


Od wielu lat prof. W. Błogowski pełni funkcję eksperta oceniającego wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych zgłaszanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Włoskiego Ministerstwa Zdrowia, jak również artykułów naukowych zgłaszanych do różnych międzynarodowych czasopism, takich jak np. International Journal of Cancer, British Journal of Surgery, Stem Cells, Antioxidants and Redox Signaling czy Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

 


Za swoją działalność badawczą prof. W. Błogowski był wielokrotnie nagradzany w kraju (stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium „START” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i nagroda finałowa w konkursie Fundacji Polityki) oraz zagranicą (Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Transplantacyjnej, Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Europejskie Towarzystwo Transplantologii Narządowej, Amerykańskie Towarzystwo Nauk Klinicznych i Translacyjnych czy Amerykańskie Towarzystwo Endokrynologii).

 

 

Warto podkreślić, że prof. Wojciech Błogowski jest jednym z najmłodszych profesorów tytularnych w Polsce. W tym roku skończył 32 lata.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT