Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prezydent RP odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Z. Bacia

28.05.2014 r.

CAC 2.jpg

 

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył w poniedziałek (26 maja 2014 r.) odznaczenia zasłużonym twórcom i animatorom kultury - filmowcom, aktorom, reżyserom, kompozytorom, muzealnikom i architektom. Wśród 38 odznaczonych osób znalazł się  prof. Zbigniew Bać, który otrzymał KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury. Prof. Zbigniew Bać jest kierownikiem Katedry Architektury i Urbanistyki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Na stronie Kancelarii Prezydenta czytamy mi.in:
 

Prezydent dziękował odznaczonym za osiągnięcia. - Mam świadomość, że każde państwa dokonanie, każdy życiorys artystyczny, działacza kultury składa się na wielką mozaikę osiągnięć w skali całej kultury narodowej - mówił.

- Zawsze z ogromnym wzruszeniem odznaczałem wielu ludzi zasłużonych w obszarze kultury za heroiczne postawy, za uczestnictwo w walce o wolność, zawsze robiłem to z wielką wdzięcznością i głębokim przekonaniem – powiedział Bronisław Komorowski. Ale jak zaznaczył, że źródłem radości jest wręczanie odznaczeń za działanie w warunkach normalności, za osiągnięcia, które są cząstką naszej polskiej wolności i normalności.

- Każdy z państwa stanowi zachętę do dalszego wysiłku, do szukania nowych szans na kolejne sukcesy nie tylko osobiste, ale też na sukces polskiej kultury w kraju i poza nim – ocenił Bronisław Komorowski.

Więcej:: 


Zbigniew Antoni Bać, urodził się w Rzeszowie, jest architektem, profesorem Politechniki Wrocławskiej, na której studiował. Dyplom uzyskał w 1956 roku. Pracę doktorską obronił w roku 1967. Obecnie pracuje także na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 1980-1983 był wykładowcą na Uniwersytecie w Mosulu (Irak).

Profesor Bać należy do nielicznych w kraju specjalistów i badaczy w dziedzinie projektowania i ochrony środowiska mieszkaniowego, w ujęciu interdyscyplinarnym. Jest autorem 45 prac naukowych opublikowanych w wydawnictwach profesjonalnych, a także jako materiały konferencyjne, studialne - krajowe i zagraniczne. Jest autorem i współautorem 180 opracowań projektowych, krajowych i zagranicznych, w tym 40 opracowań konkursowych. Nieżyjąca już żona uczonego, Elżbieta Król-Bać, jest współautorką wielu prac.

Profesor Bać, w zespole, uzyskał I nagrodę za projekt Opery i Teatru Narodowego w Nowym Sadzie (była Jugosławia, dziś Serbia); otrzymał także wyróżnienie specjalne w Japonii za projekt „Prefabrykowanego domu mieszkalnego przyszłości". Ponadto jest autorem 35 projektów nagrodzonych w kraju i za granicą, 60 projektów realizacyjnych oraz 4 projektów, które powstały w Iraku.

Jego prace przyczyniły się do rozwoju Polskiej Szkoły Architektury, wzrostu jej znaczenia w kraju i za granicą. Potwierdzone to jest przez wiele reprodukcji i recenzji prac twórczo-projektowych autorstwa profesora Bacia, które znajdują się w książkach, a także czasopismach krajowych i zagranicznych (ok. 15 pozycji), m.in. takich, jak: „Architektura", „Mój Dom", „Architektura i Urbanizam" (Jugosławia), „Japan Architecture".

Wypromował 220 prac dyplomowych (w tym 15 na Uniwersytecie w Mosulu), był promotorem 16 opracowań doktorskich, recenzentem 17 dysertacji doktorskich, autorem 12 recenzji habilitacyjnych, 15 recenzji o nadanie tytułu profesora, 22 recenzji wydawniczych. Miał także zaszczyt opracować recenzje do nominacji na doktora honoris causa dla Profesora Jaime Lernera, Gubernatora Stanu Parana w Brazylii, oraz dla Profesora Waltera Henna, niemieckiego uczonego i architekta (tytuły przyznano na Politechnice Krakowskiej), a także Profesora Stanisława Liszewskiego (tytuł nadano na Politechnice Łódzkiej).

Był uczestnikiem wielu studialnych staży zagranicznych i konferencji: w Japonii MISAWA HOMES (1986), Niemczech - studium szkół (1990), Anglii (2001), Kanadzie, USA, Iraku, Syrii, Jordanii, Turcji, Grecji, Czechosłowacji, Finlandii, Szwecji, Danii, Włoszech, Austrii, Belgii, byłej Jugosławii, Francji, Hiszpanii i Rosji.

Równolegle z pracą naukową i dydaktyczną profesor Zbigniew Bać poświęca się działalności organizacyjnej na swoim wydziale, w komisjach i komitetach naukowych oraz w organizacjach zawodowych. Pełni funkcję (od 2005) Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Serbskiej Akademii Architektury. Należy do Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz do zawodowej Izby Architektów.

Prowadzi działalność twórczą w Pracowni Studyjno-Projektowej „Habitat".
 

Za dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał wiele nagród od Senatu, JM Rektora, Dziekana oraz Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Za wybitne osiągnięcia w projektowaniu architektonicznym otrzymał nagrodę III stopnia Komitetu Architektury i Urbanistyki (1969). Inne prestiżowe odznaczenia to: Złoty Krzyż Zasługi (1976), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987), Medal Edukacji Narodowej (2002), Medal i Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej (2005). Ma Status Twórcy nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (1980).

 

Profesor Zbigniew A. Bać - wykładowca i nauczyciel akademicki niezliczonej już rzeszy studen¬tów i słuchaczy na różnych uczelniach w kraju i za granicą - jest poszukiwanym promotorem prac doktorskich, recenzentem, sędzią konkursów architektonicznych, człowiekiem o bogatej wiedzy i ogromnym doświadczeniu. Reprezentuje styl pracy architekta-mistrza w najmocniej¬szym tego słowa znaczeniu. Jest też autorem (w zespole) pod¬ręcznika dla studentów Wydziału Architektury pt. Wprowadzenie do projektowania osiedlowych struktur funkcjonalno-przestrzennych.

Dominującą specjalnością uczonego są HABITATY, Profesor jest redaktorem rocznika HABITATY oraz twórcą i organizatorem Szkoły Naukowej „HABITATY". Pierwsze Seminarium HABITAT '85 miało za zadanie określenie założeń ideowych dotyczących samej istoty HABITATU, czyli kreowania człowiekowi przestrzeni do życia, zapewniającej mu naj-korzystniejsze warunki wszechstronnego rozwoju.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT