Prof. A. Greinert wybrany przewodniczącym Komisji Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb PTG

11 lipca 2016 r.

 

23 czerwca 2016 r. na Zebraniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Ślesinie wręczono nominacje przewodniczącym działów i komisji PTG. Na funkcję Przewodniczącego Komisji Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb PTG wybrano ponownie prof. Andrzeja Greinerta z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytutu Inżynierii Środowiska naszej uczelni.

Serdecznie gratulujemy nominacji!

 

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze powstało w 1937 roku. Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS) oraz Europejskiej Konfederacji Towarzystw Gleboznawczych i współpracuje z Europejską Unią Nauk o Ziemi (EGU), Komitetem Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Polskim Towarzystwem Substancji Humusowych, Polskim Towarzystwem Geologicznym, Polskim Towarzystwem Leśnym i Polskim Towarzystwem Botanicznym. 

Celem PTG jest propagowanie osiągnięć naukowych z zakresu badan środowiska glebowego oraz stymulowanie rozwoju gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej, a także przyczynianie się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami.

 

 

DSC_0207.jpg 2016 - mianowanie na stanowisko przewodniczącego Komisji PTG.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT