Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. B. Burda oraz dr M. Szymczak współpracownikami Komisji Dydaktyki Historii działającej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN

 

13 stycznia 2021 r.

 

Prof. Bogumiła Burda oraz dr Małgorzata Szymczak  z Instytutu Historii UZ zostały współpracownikami Komisji Dydaktyki Historii działającej przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.


 

Komisja Dydaktyki Historii została powołana w 2020 r. pod przewodnictwem prof. Danuty Konieczki – Śliwińskiej. Głównym jej zadaniem jest wspieranie rozwoju polskiej dydaktyki historii i jej potencjału badawczego, a także integracja szeroko rozumianego środowiska dydaktyczno-historycznego oraz udział w dyskusji nad kluczowymi problemami współczesnej edukacji historycznej (szkolnej i akademickiej). Zadanie to Komisja zamierza realizować m.in. poprzez inicjowanie i organizowanie konferencji naukowych, projektów badawczych i innych działań poświęconych różnych problemom dydaktyczno-historycznym.

 

 

prof. Bogumiła Burda.jpg

prof. Bogumiła Burda, fot. arch. prywatne

 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Burda jest autorką kilku monografii, współautorką podręczników szkolnych do nauczania historii oraz programów szkolnych. Kierowała projektem NPRH pt. Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Jej zainteresowania badawcze obejmują szkolnictwo na Śląsku, Rzeczpospolitej i pograniczu polsko-niemieckim w XVI-XX wieku, pietyzm i jego ośrodki, zagadnienie nowoczesnych koncepcji i metod nauczania i uczenia się historii, regionalizm w teorii i praktyce nauczania. Prof. Burda jest prezesem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Zielonej Górze, członkiem LTN, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „NERKA” w Zielonej Górze. Jest też rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników historii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Małgorzata Szymczyk.jpg

dr Małgorzata Szymczak, fot. arch. prywatne

 

 

Dr Małgorzata Szymczak jest współautorką programów szkolnych i podręczników do nauczania historii.  Brała udział w dwóch międzynarodowych projektach współpracując z Saksońską Agencją Oświatową. Zajmuje się historią kobiet, treściami kształcenia historycznego w programach i podręcznikach, problemem stereotypów w nauczaniu historii. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz sekretarzem Olimpiady Historycznej Okręgu Lubuskiego, egzaminatorem maturalnym z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz rzeczoznawcą MEN do spraw podręczników historii.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Bogumiła Burda i dr Małgorzata Szymczak są redaktorami podręcznika regionalnego Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej. Dzieje i kultura.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT