Prof. B. Toroń- Fórmanek uczestnikiem spotkania w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie

 

 

26 lutego 2018 r.

prof. Torońn.jpg

Dr hab. Barbara Toroń- Fórmanek, prof. UZ, opiekun Penitencjarnego Koła Naukowego PRISON oraz Doktoranckiego Koła Naukowego INKLUZJA, po raz kolejny uczestniczyła w spotkaniu w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Spotkanie odbyło się 20 lutego br.  Dotyczyło programu z obszaru wymiaru sprawiedliwości (Służba więzienna i areszt przedprocesowy), który będzie finansowany ze środków funduszy norweskich w ramach nowej perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

 

Cele Programu Sprawiedliwość będą realizowane w kilku obszarach:

  • Służby więzienne i areszt przedprocesowy.
  • Skuteczność i efektywność systemu sądownictwa, wzmocnienie praworządności.
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

 

Było to niewątpliwie ważne i potrzebne spotkanie, a głos prof. Toroń-Fórmanek. jako specjalisty z dziedziny resocjalizacji. był bardzo potrzebny. Ponadto w dyskusji wzięli udział przedstawiciele administracji, służby więziennej, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT