Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. B. Toroń-Fórmanek z UZ uczestnikiem konferencji nt. Społecznej readaptacji i pomocy osobom skazanym i ich rodzinom w województwie lubuskim.

 

15 lutego 2017 r.

 

IMG_9086.JPG

13 lutego 2017 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja nt. Społecznej readaptacji i pomocy osobom skazanym i ich rodzinom w województwie lubuskim, w której uczestniczyła prof. Barbara Toroń-Fórmanek. Gościem honorowym spotkania była Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która omówiła politykę rządu wobec społecznej readaptacji i pomocy społecznej skazanym i ich rodzinom.


Podczas konferencji omówiono zasady współpracy w zakresie przeciwdziałania pogłębiania się zjawiska izolacji i wykluczenia społecznego osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze oraz koordynacji działań instytucji i organów udzielających pomocy społecznej w ramach świadczeń z pomocy społecznej oraz pomocy postpenitencjarnej osobom opuszczającym zakłady karne a także ich rodzinom. Ponadto poruszono zagadnienie readaptacji skazanych, przedstawiając „dobre praktyki” kuratorów sądowych, środowiska naukowego, zakładu karnego i ośrodka pomocy społecznej.

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT